1 Zakon, Statut, Kodeks etike

Zakon o psihološkoj djelatnosti

25.01.2011

"Narodne novine" broj 47/2003.

Statut Hrvatske psihološke komore

25.01.2011

"Narodne novine" broj 15/2004.

Kodeks etike psihološke djelatnosti

25.01.2011

"Narodne novine" broj 13/2005.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon: 13 - 18h
fax: + 385 1 3013815       uto-pet: 9 - 14h
Hrvatska psihološka komora
Iblerov trg 9, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: 2360000-1101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa