01 Zakon, Statut, Kodeks etike

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti

29.03.2022

"Narodne novine" broj 18/2022.

Statut Hrvatske psihološke komore

03.03.2021

"Narodne novine" broj 21/2021.

Zakon o psihološkoj djelatnosti

25.01.2011

"Narodne novine" broj 98/2019.

Kodeks etike psihološke djelatnosti

25.01.2011

"Narodne novine" broj 13/2005.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2