Stručni razredi


Stručni razredi su stručna i znanstvena tijela Hrvatske psihološke komore, koji se osnivaju za pojedina područja psihološke djelatnosti, a odluku o osnivanju donosi Upravni odbor Komore.

Zadaci stručnih razreda su:
1. prati, proučava i unapređuje razvoj u području psihološke djelatnosti za koje je osnovan,
2. pruža stručno-metodološku pomoć u području za koje je osnovan,
3. utvrđuje doktrinarna mjerila za rad u području za koje je osnovan,
4. daje stručne ocjene i mišljenja za metode, postupke i programe rada iz područja za koje je osnovan,
5. sudjeluje u planiranju, praćenju i procjeni znanstvenog istraživanja i poticanju primjene rezultata istraživanja u području za koje je osnovan,
6. prati stručno usavršavanje psihologa za područje za koje je osnovan,
7. izrađuje kriterije za ostvarivanje prava na posebnu dopusnicu,
8. potiče razvitak znanosti iz područja za koje je osnovan i njegovu primjenu u praksi,
9. obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Komore ili na zahtjev Skupštine, Upravnog odbora ili predsjednika Komore.


Stručni razred za kliničku psihologiju

Članovi:
Gordana Kamenečki Puclin - predsjednica
Lidija Arambašić
Marta Benko
Snježana Bilać

Andreja Bogdan
Nataša Jokić Begić
Tomislav Majcan
Sanja Mršić Jurina
Inge Vlašić Cicvarić
Ivan Vračić
Iva Žegura


Stručni razred za zdravstvenu psihologiju

Članovi:
Damir Lučanin - predsjednik
Marta Benko
Jasminka Despot Lučanin 
Gordana Kamenečki - Puclin

Irena Pastuović Terze

 

Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi

Članovi:
Lovorka Brajković - predsjednica
Josip Lopižić - zamjenik predsjednice
Ana Drnasin
Nika Medić

Daria Vuger Kovačić

 

Stručni razred za psihologe u medicini rada

Članovi:
Barica Urh - predsjednica
Sandra Bušurelo Erak - zamjenica predsjednice
Ingrid Cippico
Vlasta Grizelj
Zlata Matoković
Irena Pastuović Terze
Jasna Per Kožnjak
Zdeslava Udovičić

 


Stručni razred za školsku psihologiju

Članovi:
Jadranka Žarković - predsjednica

Ana Boban Lipić - zamjenica predsjednice
Ana Ivaković
Snježana Kovač
Mihael Kozina
Iris Marušić
Melanija Slaviček

 

Stručni razred za predškolsku psihologiju

Članovi:
Marina Vuko - predsjednica
Ksenija Ranogajec Benaković - zamjenica predsjednice
Tamara Hubeny-Lučev
Kamea Jaman-Čuveljak
Minja Jeić
Gordana Kuterovac Jagodić

Zvonimira Lojen
Zvjezdana Sindik
Marijana Smerić Pecigoš
 

Stručni razred za vojnu psihologiju

Članovi:
Goran Tišlarić – predsjednik
Dalibor Mesić – zamjenik predsjednika

Ingrid Cippico
Amalija Petrić
Suzana Rački
Vesna Trut
Ivan Vračić


Stručni razred za psihologiju športa

Članovi:

Vesna Hude - predsjednica
Renata Barić
Ksenija Bosnar
Anđelko Botica
Ines Majnarić
Vedrana Radić Brajnov
Nataša Stefanovski

Dalibor Vukalović
Amir Zulić
Ani Županović


Stručni razred za psihologe u profesionalnom usmjeravanju

Članovi:
Tanja Bitanga - predsjednica

Suzana Svalina Balaš - zamjenica predsjednice
Silvija Ćelap
Mariza Javor
Bruno Jerončić

 

Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada

Članovi:
-
 

Stručni razred za penološku psihologiju

Članovi:
Jandre Šarić - predsjednik
Đulijana Badurina Sertić
Smiljka Baranček
Bernardica Franjić-Nađ
Željka Knotek Maloić
Renata Šoher

 

Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi

Članovi:
Dubravka Svilar Blažinić - predsjednica
Tončica Božić
Ljubica Hajnić
Vesna Orač
Jasna Špoljarić
Ljerka Tuđa-Družinec

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon, sri: 10 - 17h
fax: + 385 1 3013815       uto, čet, pet: 9 - 14h
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2