Stručni razredi


Stručni razredi su stručna i znanstvena tijela Hrvatske psihološke komore, koji se osnivaju za pojedina područja psihološke djelatnosti, a odluku o osnivanju donosi Upravni odbor Komore.

Zadaci stručnih razreda su:
1. prati, proučava i unapređuje razvoj u području psihološke djelatnosti za koje je osnovan,
2. pruža stručno-metodološku pomoć u području za koje je osnovan,
3. utvrđuje doktrinarna mjerila za rad u području za koje je osnovan,
4. daje stručne ocjene i mišljenja za metode, postupke i programe rada iz područja za koje je osnovan,
5. sudjeluje u planiranju, praćenju i procjeni znanstvenog istraživanja i poticanju primjene rezultata istraživanja u području za koje je osnovan,
6. prati stručno usavršavanje psihologa za područje za koje je osnovan,
7. izrađuje kriterije za ostvarivanje prava na posebnu dopusnicu,
8. potiče razvitak znanosti iz područja za koje je osnovan i njegovu primjenu u praksi,
9. obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Komore ili na zahtjev Skupštine, Upravnog odbora ili predsjednika Komore.


Stručni razred za kliničku psihologiju

Članovi:
Nataša Jokić Begić - predsjednica
Inge Vlašić Cicvarić - zamjenica predsjednice

Lidija Arambašić
Snježana Bilać

Karin Kuljanić
Tamara Milovanović
Ivan Vračić
Iva Žegura


Stručni razred za zdravstvenu psihologiju

Članovi:
-

 

Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi

Članovi:
Lovorka Brajković - predsjednica
Ozren Šenator - zamjenik predsjednice
Latinka Basara
Davorka Čavar Lovrić
Branka Leljak

Daria Vuger Kovačić

 

Stručni razred za psihologe u medicini rada

Članovi:
Barica Urh - predsjednica
Sandra Bušurelo Erak - zamjenica predsjednice
Ingrid Cippico
Vlasta Grizelj
Roberta Krizmanić
Gina Lugović
Zlata Matoković
Irena Pastuović Terze
Jasna Per Kožnjak
Zdeslava Udovičić

 


Stručni razred za školsku psihologiju

Članovi:
Ivana Delač - predsjednica
Ana Ribarić Gruber - zamjenica predsjednice
Ana Boban Lipić
Mihael Kozina
Zvončica Kučanda
Iris Marušić
Jadranka Žarković


 

Stručni razred za predškolsku psihologiju

Članovi:
Marina Vuko - predsjednica
Petra Malnar - zamjenica predsjednice
Kamea Jaman
Maja Tir Babić
Neda Vac Burić


 

Stručni razred za vojnu psihologiju

Članovi:
Jakov Karin – predsjednik

Ivan Vračić – zamjenik predsjednika
Marija Bajić
Barbara Benčić
Ingrid Cippico
Marija Ledenko Rotim
Katarina Mandić
Amalija Petrić
Suzana Rački
Ida Šintić Verem


Stručni razred za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja

Članovi:
Anđelko Botica - predsjednik
Amir Zulić - zamjenik predsjednika
Renata Barić
Vesna Hude
Ana Kotzmuth
Vedrana Radić Brajnov
Nataša Stefanovski


Stručni razred za psihologe u profesionalnom usmjeravanju

Članovi:
Suzana Svalina Balaš - predsjednica
Tanja Bitanga - zamjenica predsjednice
Silvija Ćelap
Katarina Ćurković
Bruno Jerončić
Danijel Mišura

 

Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada

Članovi:
Marina Gulin - zamjenica predsjednice
Jozo Dubravac
Ljubomir Kačić
Vedran Prpić

 

Stručni razred za penološku psihologiju

Članovi:
-

 

Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi

Članovi:
Dubravka Svilar Blažinić - predsjednica
Tončica Božić - zamjenica predsjednice
Omer Ćorić
Ljubica Hajnić
Ines Majnarić
Marija Markotić
Sandra Matošina Borbaš
Mirna Petretić Vukov

Blanka Žic Grgat
 

Stručni razred za zrakoplovnu psihologiju

Članovi:
Višnja Livajić Pezer - predsjednica
Maja Čepulo Komar - zamjenica predsjednice
Natalija Bogdanović
Anita Đuretić Bartolović
Asja Madunić
Zdeslava Udovičić

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2