Zaključci sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore

20.02.2024.

3. (hitna) sjednica predstavničke Skupštine Hrvatske psihološke komore
održana glasovanjem putem aplikacije „E-GOLUB“ od 29. do 30. prosinca 2023. godine uz raspravu putem platforme ZOOM održanu 29. prosinca 2023. godine

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda,
  2. Financijski plan za 2024. godinu,
  3. Godišnji program rada za 2024. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti predsjedniku Komore za sklapanje ugovora o osiguranju.

ZAKLJUČCI:

  1. Usvojen je Dnevni red (47 glasova za i 0 protiv)
  2. Usvojen je Financijski plan Komore za 2023. godinu (45 glasova za i 0 protiv)
  3. Usvojen je Godišnji program rada Komore za 2023. godinu (46 glasova za i 0 protiv)
  4. Usvojena je Odluka o dopuni Odluke o davanju suglasnosti predsjedniku Komore za sklapanje ugovora o osiguranju (44 glasova za i 0 protiv)

 

2. sjednica predstavničke Skupštine Hrvatske psihološke komore
održana glasovanjem putem aplikacije „E-GOLUB“ od 25. do 26. listopada 2023. godine uz raspravu putem platforme ZOOM održanu 25. listopada 2023. godine 

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Verifikacija zapisnika 01. sjednice
  3. Godišnje izvješće o radu za 2022. godinu
  4. Financijsko izvješće za 2022. godinu
  5. Prijedlog Odluke o visini članarine za 2024. godinu
  6. Prijedlog Pravilnika o materijalno financijskom poslovanju (uz uvjet usvajanja točke 5.)
  7. Prijedlog Pravilnika o stručnom usavršavanju ovlaštenih psihologa (uz uvjet prethodne suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi)
  8. Prijedlog Pravilnika o specijalnostima ovlaštenih psihologa
  9. Prijedlog Pravilnika o pečatu ovlaštenog psihologa
  10. Prijedlog Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima
  11. Prijedlog Pravilnika o povjerenstvima
  12. Prijedlog Pravilnika o stručnim razredima
  13. Prijedlog Pravilnika o načinu rada i postupanja po pritužbama na rad Hrvatske psihološke komore
  14. Prijedlog Pravilnika o izdavanju i oduzimanju ovlaštenja za obavljanje psihološke djelatnosti
  15. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o donacijama i sponzorstvima

ZAKLJUČCI:

  1. Usvojen je Dnevni red (50 glasova za i 0 protiv)
  2. Verificiran je zapisnik 01. sjednice Skupštine (49 glasova za i 0 protiv)
  3. Usvojeno je Godišnje izvješće o radu za 2022. godinu (49 glasova za i 0 protiv)
  4. Usvojeno je Financijsko izvješće za 2022. godinu (49 glasova za i 0 protiv)
  5. Usvojena je Odluka o visini članarine za 2024. godinu (34 glasa za i 10 protiv)
  6. Usvojen je Pravilnik o materijalno financijskom poslovanju (42 glasa za i 3 protiv)
  7. Nisu ispunjene pretpostavke za odlučivanje. Točka brisana s dnevnog reda.
  8. Usvojen je Pravilnik o specijalnostima ovlaštenih psihologa (42 glasa za i 1 protiv)
  9. Usvojen je Pravilnik o pečatu ovlaštenog psihologa (43 glasa za i 1 protiv)
  10. Usvojen je Pravilnik o psihodijagnostičkim sredstvima (46 glasova za i 0 protiv)
  11. Usvojen je Pravilnik o povjerenstvima (45 glasova za i 1 protiv)
  12. Usvojen je Pravilnik o stručnim razredima (46 glasova za i 2 protiv)
  13. Usvojen je Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama na rad Hrvatske psihološke komore (46 glasova za i 1 protiv)
  14. Usvojen je Pravilnik o izdavanju i oduzimanju ovlaštenja za obavljanje psihološke djelatnosti (45 glasova za i 0 protiv)
  15. Usvojen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o donacijama i sponzorstvima (45 glasova za i 1 protiv)

 

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj