Priznavanje inozemnog vježbeničkog staža

07.06.2024.

Osobe koje su vježbenički staž obavile u inozemstvu i žele da im isti bude priznat radi polaganja stručnog ispita moraju zatražiti priznavanje inozemnog vježbeničkog staža.

Potrebni dokumenti:

  1. obrazac zahtjeva za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža,
  2. dokaz o obavljenom vježbeničkom stažu (ugovor, potvrda poslodavca odnosno pravne ili fizičke osobe kod koje je vježbeništvo obavljeno, potvrda fakulteta ukoliko je vježbenički staž obavljen u tijeku studija prema planu i programu fakulteta),
  3. program vježbeničkog staža,
  4. mišljenje mentora,
  5. dokaz o kompetentnosti mentora (potpisani životopis mentora, reference i sl.),
  6. dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja inozemnog vježbeničkog staža.

Prilozi se dostavljaju u ovjerenim preslikama od strane javnog bilježnika i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

 

Naknada: 46,45 EUR (349,98 HRK)

Uputa za plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: priznavanje inozemnog vježbeničkog staža

Upravna pristojba: ne naplaćuje se

 

Nadležno tijelo i propisi:
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)
Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
Smjernice za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža

 

Pravni lijek:

Protiv rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Žalba se predaje Hrvatskoj psihološkoj komori neposredno u pisanom obliku, poštom ili usmeno na zapisnik.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj