Prijava stručnog skupa za usavršavanje psihologa

07.06.2024.

Fizička ili pravna osoba koja namjerava organizirati stručni skup za potrebe trajnog stručnog usavršavanja psihologa, treba najkasnije 60 dana prije održavanja skupa, isti prijaviti Hrvatskoj psihološkoj komori.

O zahtjevu za kategorizaciju i bodovanje stručnog usavršavanja odlučuje Povjerenstvo za stručno usavršavanje.

Za kategorizaciju i bodovanje skupova s kotizacijom organizator je obavezan s Komorom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama, te platiti naknadu u visini od  5% od iznosa uplaćenih kotizacija.

Naknada se uplaćuje po održanom stručnom usavršavanju, na na žiro-račun Komore IBAN: HR1123600001101712980, model: 67, poziv na broj: OIB, uz naznaku svrhe uplate.

Za kategorizaciju i bodovanje skupova bez kotizacije naknada se ne naplaćuje.

Organizator stručnog usavršavanja obavezan je svim sudionicima podijeliti Evaluacijski upitnik za ocjenu osposobljavanja i Povjerenstvu za stručno usavršavanje dostaviti Izvješće o evaluaciji.

Po završetku skupa organizator treba, radi upisa bodova, u roku od 15 dana Hrvatskoj psihološkoj komori dostaviti popis sudionika koji obavezno treba sadržavati ime i prezime sudionika, članski broj u Registru članova Komore ili OIB sudionika te vrstu sudjelovanja. 

Popis sudionika dostavlja se u excel tablici koju možete preuzeti ovdje

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj