Ovisnost o alkoholu, Zagreb, 15.-16.2.2024.

29.01.2024.
Ovisnost o alkoholu, Zagreb, 15.-16.2.2024.

Povodom 60. obljetnice suvremene alkohologije u Republici Hrvatskoj Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Sestre Milosrdnice i Referentni centar za alkoholizam organiziraju Poslijediplomski tečaj I kategorije "Ovisnost o alkoholu", koji će se održati 15.-16. veljače 2024. u prostorijama Klinike za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice, u Zagrebu.

 

Voditeljice tečaja:

Izv. prof. dr. sc. Ana Matošić

Dr. sc. Antonia Puljić

 

Popis predavanja:

ČETVRTAK

1. Zagrebačka alkohološka škola - izv. prof. dr. sc. Ana Matošić

2. Epidemiologija ovisnosti o alkoholu - doc. dr. sc. Dijana Mayer

3. Specifičnosti ovisnosti o alkoholu kod žena - dr. sc. Antonia Puljić

4. Somatske posljedice alkoholizma - ciroza jetre - doc. dr. sc. Ivan Lerotić

5. Etiologija ovisnosti o alkoholu - izv. prof. dr. sc. Maja Vilibić

6. Dijagnostika alkoholizma - dr. Ivana Sindik

7. Klinička slika i tipologija ovisnosti o alkoholu - dr. Daniela Vojnović

8. Tjelesne komplikacije alkoholizma - dr. Darko Vlahović

9. Grupna psihoterapija u liječenju alkoholne ovisnosti - dr. Alemka Kulenović Somun

10. Forenzični aspekti ovisnosti o alkoholu - izv. prof. dr. sc. Branka Vidrih

11. Alkoholizam - moralističko shvaćanje - dr. sc. Luka Maršić, prof. phil.

 

PETAK

12. Neurobiološka osnova alkoholizma - izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Peitl

13. Psihofarmakološko liječenje - izv. prof. dr. sc. Ante Silić

14. Djeca u obitelji ovisnika o alkoholu - dr. sc. Antonia Puljić

15. Rane intervencije i mladi - Lana Nauković Sakoman, mag. psih.

16. Obiteljsko liječenje - Mirjana Halužan, mag. rehab .educ.

17. Predstavljanje ,,Vodiča za liječenje" u izdanju Naklade Slap - Irena Petrović Balog, mag. act. soc.

18. Terapijska zajednica - izv. prof. dr. sc. Ana Matošić

19. KLA - Ivana Mošić Pražetina, mag. act. soc.

20. Edukacija ovisnika o alkoholu - Anastazija Godić Blaga, mag. act. soc.

21. Uloga socijalnog radnika u liječenju ovisnosti o alkoholu - Ana Bojanić, mag. act. soc.

22. Uloga medicinske sestre u liječenju ovisnosti o alkoholu - Tatjana Žugić, mag. med. techn.

23. Radna terapija u liječenju ovisnosti o alkoholu - Vedrana Zec, bacc. occup. th.

 

PRIJAVA SUDJELOVANJA:

Prijave molimo pošaljite najkasnije do 09. veljače 2024. godine na sljedeću adresu:

Grozdana Matulin, Klinika za psihijatriju, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska29, Zagreb,01 37 87 232 ili e-mail: grozdana.matulin@kbcsm.hr

Cijena kotizacije za sudjelovanje u iznosi 250,00 eura

Cijena izložbenog prostora 1m2 1000,00 eura

Opis plaćanja: kotizacija (ili izložbeni prostor) za poslijedilpomski tečaj I kategorije Ovisnost o alkoholu

Uplate na: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice; Hrvatska narodna banka; IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0: Model: HR65; Pnb: 7129-051-26395-1122894 s naznakom ,,Za Kliniku za psihijatriju"

ili na

žiro račun Hrvatskog Iiječničkog zbora, Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenije, Šubićeva 9,10000 Zagreb,računovodstvo HLZ-a 01/4693302. Zagrebačka banka d.d.; IBAN: HR7423600001101214818, PNB: 268-742; MB: 3271676; OIB: 60192951611.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj