2. KOKOSS konferencija 2024. - Treći poziv

29.01.2024.
2. KOKOSS konferencija 2024. - Treći poziv

INTERDISCIPLINARNOST KAO RESURS

POJEDINAC I ZAJEDNICA U FOKUSU

22. - 25. veljače 2024. godine, DUBROVNIK

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje u radu II. KOKOSS konferencije koja će se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske održati od 22. do 25. veljače 2024. godine u Dubrovniku. S obzirom na značaj koji interdisciplinarnost ima u razumijevanju i djelovanju, ovogodišnja konferencija ponovno će naglasak staviti na suradnju kao sponu između različitih profesija: socijalne pedagogije, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada i psihoterapije. Kompleksnost problema i prepreka u ostvarivanju potreba s kojima se susreću sve generacije, od djece do starijih osoba, u današnje vrijeme zahtijeva koordinirano i sustavno djelovanje više različitih dionika kako bi se postigli ciljevi osobne i socijalne dobrobiti kao i povećanje kvalitete života. Suradnja nije samo nužnost i ne događa se sama od sebe, ona zahtijeva konstantno ulaganje i dijalog. Brojna su pitanja s kojima se susrećemo kao što su: kako definiramo potrebe korisnika, kako potaknuti interdisciplinarnu suradnju oko pojedinog korisnika, što znači preuzimanje odgovornosti u interdisciplinarnoj suradnji, kako se definiraju granice u interdisciplinarnoj suradnji, na koji način se odgovornost distribuira u interdisciplinarnoj suradnji, što možemo svatko za sebe, a što trebamo zajedno u brizi za različite skupine korisnika sustava socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa, nevladinog sektora, obrazovanja, što znači imati privatnu praksu u današnje vrijeme, kako zajedno zagovarački djelovati s ciljem unapređenja položaja različitih skupina korisnika. Stoga je cilj konferencije razvoj dijaloga, prikaz primjera dobre prakse, međusobno upoznavanje i umrežavanje, kao i rasprava o daljnjim mogućnostima i oblicima razvoja suradnje u temama koje su važne za razvoj zajednica i njihovih članova. U ovom trenutku aktualnima se čine teme koje su prisutne u javnom prostoru, a koji su odraz problema s kojima se zajednice i pojedinci suočavaju. Osim s teškoćama koje „dobivaju” medijski prostor, svjesni smo i prisutnosti izazova s kojima se susreću pojedinci i zajednice, s kojima se oni, njihove obitelji i stručnjaci nose u „tišini”. Stoga želimo tematskim cjelinama dati prostor i jednima i drugima. Prva tema tiče se nasilja u području bliskih odnosa, obiteljskog nasilja, nasilja nad starijim osobama, vršnjačkog nasilja, sukoba među zajednicama i ratova. Temom nastojimo problematizirati na koji način djelovati preventivno, sustavno, tretmanski te kako kao stručnjaci možemo i trebamo interdisciplinarno surađivati s ciljem pomoći pojedincima i zajednicama da se osnaže, nose s posljedicama i razvijaju otpornost, polazeći od suvremenih spoznaja u konceptualizaciji nasilja u kontekstu ograničenih resursa i društvenih napetosti. Drugom temom želimo dati prostor primjerima dobre prakse, ali i izazovima u području rada s djecom i mladima, s ciljem poticanja njihovog razvoja u skladu s individualnim potrebama, standardom ljudskih i dječjih prava te podupiranja različitosti i inkluzije. Na koji način doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja s obzirom na suvremene spoznaje u tom području te kako unaprijediti položaj djece i mladih u kompleksnoj stvarnosti obilježenoj i digitalnim izazovima. Trećom temom želimo se osvrnuti na socijalno uključivanje i inovacije u različitim područjima kojima se nastoji povećati kvaliteta života svih građana, a posebice onih koji imaju otežan pristup resursima. Poticanje inovacija i programa socijalnog uključivanja naglašeni su i od strane Europske komisije s obzirom na potrebu interdisciplinarnog i multisektorskog pristupa za njihov razvoj. Četvrtom temom želimo potaknuti promišljanja o profesionalnim granicama i očuvanju istih, o standardima profesije i načinima ostvarenja, očuvanja i razvoja tih standarda u situacijama interdisciplinarne suradnje. Također, željeli bismo otvoriti dijalog o značaju brige o osobnoj i profesionalnoj dobrobiti stručnjaka te načinima na koje je moguće istu potaknuti i održati u promjenjivim i neizvjesnim društvenim uvjetima. Nadamo se da će Vas predložene teme kao i navedena plenarna predavanja te više od 100 aktivnih sudionika zainteresirati i potaknuti da nam se pridružite kako bi zajedno doprinosili daljnjem razvoju interdisciplinarne suradnje.

Sve važne informacije o II. KOKOSS Konferenciji nalaze se na mrežnim stranicama kokoss.hr

Konferencija će početi u srijedu 22.2.2024. u 17.30 sati

Završetak u nedjelju 25.2. u 12. sati.

 

Plenarna predavanja održati će (navedeno abecednim redoslijedom):


izv.prof.dr.sc. Dora Dodig Hundrić (HKSP)

Razvoj znanstveno-utemeljenih intervencija u području bihevioralnih ovisnosti –  od istraživanja do učinkovitih programa


prof.dr.sc. Olja Družić Ljubotina (HKSR)

Zagovaranje socijalnih promjena u kontekstu međuresorne suradnje - realnost ili nedosanjani san


Nikica Hamer Vidmar (HKPT)

Sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj – zajedničkom suradnjom do ostvarenja prava, pomoći, osnaženja i oporavka


dr.sc. Lejla Osmančević Katkić (HKER)

Mladi s teškoćama u razvoju - interdisciplinarna podrška u tranzicijskom periodu


Ella Selak Bagarić (HPK)

Podrška mentalnom zdravlju djece i mladih kroz primarnu razinu zdravstvene zaštite u Hrvatskoj

 

ORGANIZATOR:

KOKOSS – koordinacija komora u sustavu socijalne skrbi

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Hrvatska komora socijalnih pedagoga

Hrvatska psihološka komora

Hrvatska komora psihoterapeuta

Hrvatska komora socijalnih radnika

 

PROGRAMSKI ODBOR: Vanja Branica, Valentina Cindori, Svetislav Joka, Toni Maglica i Ksenija Romstein

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Zlatko Bukvić, Antun Ilijaš, Vedran Korušić, Domagoj Kronstein, Alma Rovis Brandić, Dejvid Zombori

MJESTO ODRŽAVANJA: DUBROVNIK, Valamar Lacroma Dubrovnik 4*

 

REGISTRACIJA ZA KONFERENCIJU

Svi se sudionici, bez obzira sudjeluju li aktivno ili ne, trebaju registrirati za konferenciju putem službenog obrasca tehničkog organizatora konferencije (Agencija Dubrovnik Sun) objavljen na mrežnim stranicama kokoss.hr Prilikom registracije potrebno je upisati osobne podatke, odabrati kotizaciju te unijeti podatke za račun.

Kotizacija uključuje: pristup svim sadržajima konferencije, materijalima konferencije, kavu i čaj u stankama, organizirani obilazak Dubrovnika uz stručno vodstvo.

 

Iznos kotizacije s PDV-om:

Registracija do 15.01.2024.

Članovi KOMORA

Ostali

Studenti prijediplomskih i diplomskih studija/

umirovljenici/nezaposleni/

vježbenici

S izlaganjem

100,00 €

753,45 kn

140,00 €

1.054,83 kn

40,00 €

301,38 kn

Bez izlaganja

120,00€

904,14 kn

160,00€

1.205,52 kn

60,00€

441,27 kn

 

Registracija od 16.01.2024.

Članovi

Ostali

Studenti prijediplomskih i diplomskih studija/

umirovljenici/nezaposleni/

vježbenici

S izlaganjem

150,00 €

1.130,18 kn

200,00 €

1.506,90 kn

60,00 €

452,07 kn

Bez izlaganja

170,00 €

1.280,87 kn

230,00 €

1.732,94 kn

80,00 €

602,76 kn

 

Jednodnevna kotizacija

Članovi

Ostali

Studenti prijediplomskih i diplomskih studija/

umirovljenici/nezaposleni/

vježbenici

S izlaganjem

40,00

301,38 kn

60,00

452,07 kn

20,00

150,69 kn

Bez izlaganja

60,00

452,07 kn kn

80,00

602,76 kn

30,00

226,04 kn

 

 

PRIJAVA ZA SMJEŠTAJ

Smještaj po posebnim kongresnim cijenama za sve sudionike osiguran je u hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik 4* u kojemu će se i održati Konferencija. Ukoliko Vam je potreban smještaj isto možete prijaviti putem službenog obrasca za rezervaciju smještaja tehničkog organizatora konferencije (Agencija Dubrovnik Sun) objavljen na mrežnim stranicama komore suorganizatora. Prilikom prijave potrebno je upisati osobne podatke, odabrati tip sobe i uslugu, te unijeti podatke za račun.

CIJENE SMJEŠTAJA ZA SUDIONIKE KONFERENCIJE U HOTELU VALAMAR LACROMA 4*:

Dvokrevetna soba, polupansion (po osobi i danu) = 65 eur / 489,74 kn

Dvokrevetna soba, puni pansion (po osobi i danu) = 70 eur / 527,42 kn

Jednokrevetna soba, polupansion (po osobi i danu) = 95 eur / 715,78 kn

Jednokrevetna soba, puni pansion (po osobi i danu) = 100 eur / 753,45 kn

Boravišna pristojba = 2,65 eur / 20 kn

 

KONTAKT AGENCIJE - REGISTRACIJA I SMJEŠTAJ

Sve informacije vezano za registraciju na Konferenciju, te rezervaciju smještaja možete dobiti kod tehničkog organizatora, agencije Dubrovnik Sun d.o.o.

email: kokoss@dubrovniksun.hr

tel: +385 20 436 363

fax: +385 20 436 336

 

KONTAKT ORGANIZATORA - SAŽECI

Sve informacije vezano za sažetke, možete dobiti kod organizatora Konferencije – konferencija@kokoss.hr

 

SPONZORI

Turistička zajednica Grada Dubrovnika

Dubrovnik Sun d.o.o.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj