HPK

Dobar dan, kako ste?

09.02.2018

Povodom 11. Tjedna psihologije (19.-25.02.) čiji su organizatori Hrvatsko psihološko društvo i Hrvatska psihološka komora, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Stručni razred za kliničku psihologiju HPK poziva Vas da se aktivno uključite u javnu akciju Mjerenja raspoloženja kojoj je cilj, osim prikupljanja podataka o raspoloženju stanovništva, javna dostupnost psihologa koji će uz povratne informacije o emocionalnom stanju i raspoloženju pružati i savjete građanima o načinima na koje mogu poboljšati kvalitetu života. Molimo sve psihologe koji su zainteresirani za provođenje akcije u svojoj sredini da se jave na mail maja.lugar@psiholoska-komora.hr kako bi na vrijeme preuzeli upitnike, majice i plakate. Sudjelovanje u akciji Mjerenje raspoloženja bit će bodovano od strane HPK.

Pozivamo Vas na centralni događaj akcije Mjerenja raspoloženja koji će se održati u subotu 24. veljače 2018. od 10 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu. 

Prilog: Rezultati akcije provedene u veljači 2017. godine tijekom 10. Tjedna psihologije na uzorku od preko 5000 ispitanika iz cijele Hrvatske u dobi od 11 do 85 godina  

Obavijest

22.12.2017

Poštovane kolegice i kolege,

Komora se u proteklim razdobljima nemarno odnosila prema svojim obvezama, ali i prema obvezama koje članovi imaju prema njoj. Uredno i zakonsko poslovanje Hrvatske psihološke komore, kao i usklađivanje akata Komore sa važećim propisima u RH i zakonskoj regulativi EU, prioriteti su rada Tajništva i svih tijela Komore u sljedećem periodu na korist svih njenih članova.

Uvidjevši da je propustima u radu, kao i nedovoljnim informiranjem kolega i kolegica došlo do stvaranja većih pojedinačnih obveza prema Komori, obavezni smo se aktivno postaviti prema problemu i prije svega obavijestiti naše članove o postojećoj obvezi. 

Veliki broj naših članova je pozitivno reagirao na opomenu, kako onih koji su imali nepodmirene obaveze prema Komori tako i onih koji ih godinama uredno podmiruju i time osiguravaju rad Komore.

Zahvaljujemo svim članovima koji su do sada uredno podmirivali svoje članske obaveze i onima koji su podmirili svoje obveze u protekla tri mjeseca.

Na 34. sjednici Skupštine Hrvatske psihološke komore održanoj 09. prosinca 2017. godine usvojeni su novi iznosi članarina u Komori. Članarina Hrvatske psihološke komore za 2018. godinu za svakog obveznika plaćanja članarine iznosi iznosi 60,00 kuna mjesečno, a za umirovljenike članove Komore iznosi 30,00 kuna mjesečno.

Od 1.1.2018. članarina za Komoru će se uplaćivati na novi broj računa IBAN: HR7423600001502198171. Na novi račun treba uplaćivati samo članarinu, a ostale uplate (obnova licence, stručni ispit i dr.) vršit će se kao i do sada na račun IBAN: HR1123600001101712980.

Psiholozi koji su nezaposleni, volonteri, na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, korištenju rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili neplaćenog dopusta, dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju, oslobođeni su plaćanja članarine samo ako uz molbu dostave dokaz o statusu (evidencija Zavoda za zapošljavanje, potvrda od HZZO i sl.).

Ukoliko članarinu uplaćujete putem obustave od plaće kod svojeg poslodavca, molimo da nove iznose uplate regulirate putem obrasca IZJAVA O PRIHVAĆANJU OBVEZE PLAĆANJA MJESEČNE ČLANARINE ZA HRVATSKU PSIHOLOŠKU KOMORU – primjerak za poslodavca, koji možete preuzeti na mrežnim stranicama Komore, na poveznici: http://www.psiholoska-komora.hr/obrasci/.

Kod određenog broja kolegica i kolega koji rade u državim i javnim službama i obustave im idu preko državne riznice evidentiranje članarine nije moguće, jer kod uplate na račun Komore nije vidljivo za koga je uplata izvršena niti koja je ustanova uplatitelj, pa molimo da provjerite navodi li Vaš poslodavac Vaš OIB prilikom vršenja uplate i/ili dostavlja specifikaciju uplata Komori.

Odluka o visini članarine za 2018. godinu dostupna Vam je na poveznici: http://www.psiholoska-komora.hr/odluke/.

Također, radi povezivanja u sustav e-Građani u tijeku je ažuriranje podataka članova. Molimo članove koji nisu primili obrazac PODACI ZA REGISTAR ČLANOVAda ga preuzmu na mrežnim stranicama Komore, na poveznici: http://www.psiholoska-komora.hr/obrasci/, i dostave ga na e-mail: registar@psiholoska-komora.hr u što skorijem roku, a najkasnije do 10. siječnja 2018.

Želimo Vam ugodne blagdane te sretnu i uspješnu 2018. godinu.

S poštovanjem,

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Vijesti iz Komore

06.12.2017

Ovogodišnja dobitnica Nagrade Snježana Biga Friganović mr.spec. Inge Vlašić Cicvarić

15.11.2017

Ovogodišnja dobitnica Nagrade Snježana Biga Friganović je mr.spec. Inge Vlašić Cicvarić, klinička psihologinja. Bila je predstojnica Centra za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju u KBC Rijeka čije je osnivanjem velikim dijelom njena zasluga. Petnaestak godina sudjeluje u predavanjima u okviru kolegija Klinička psihologija za studente Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te organizira i provodi studentsku praksu studenata psihologije, a u zvanje  predavača na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izabrana je u svibnju 2014. godine. Već 20-tak godina, predaje u okviru kolegija Pedijatrija, za studente opće medicine, stomatologije, inženjere medicinske radiologije i više medicinske sestre, te u izvođenju nastave iz obvezatnih izbornih predmeta – na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Od njegova osnutka 1995. godine do 2012. godine uključena je u rad Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima rata Primorsko-goranske županije.

Sudjelovala kao jedan od inicijatora u organizaciju osnivanja Udruge za pomoć zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci grada Rijeke „Tić“ Od 1996. do 1998., a od njena osnutka 1998. godine obnaša funkciju dopredsjednika.

Jedna je od inicijatora u organizaciji i osnivanju Udruge za pomoć oboljelima od anoreksije i bulimije, a od njena osnutka 2001. godine, u dva uzastopna mandata po dvije  godine obnašala je i ulogu predsjednika Stručnog savjeta Udruge. 2004. imenovana od Hrvatske psihološke komore mentorom za psihologe vježbenike i članicom Povjerenstva za stručni ispit psihologa.

Članica je Stručnog razreda za kliničku psihologiju Hrvatske psihološke komore od 2007. do danas, aktivno je sudjelovala u svim aktivnostima razreda kao i u donošenju akata Komore koji se odnose na standarde rada kliničkih i  zdravstvenih psihologa i status kliničkih psihologa. Od 2012. godine predsjednica Povjerenstva za priznavanje statusa kliničkog psihologa. Predsjednica programskog odbora II. hrvatskog kongresa primjenjene psihologije «Zaštita zdravlja djece i mladih», Opatija 3.-7.6.2009.godine, članica regionalnog organizacijskog odbora X. hrvatskog simpozija o epilepsiji, Opatija, 27.-30.6.2012.godine, članica Radne skupine za izradu Smjernica za rad s djecom s teškoćama u razvoju od 2017. godine i Radne skupine za izradu prijedloga novog Zakona o psihološkoj djelatnosti.

U ime članova i članica Hrvatske psihološke komore, Upravnog odbora komore, Stručnog razreda za kliničku psihologiju i svoje osobno ime još jednom čestitam kolegici Inge Vlašić Cicvarić na zasluženoj Nagradi Snježana Biga Friganović.

Andreja Bogdan
predsjednica Hrvatske psihološke komore


Dobrodošlica Inge Vlašić Cicvarić i nagradi Snježana Biga Friganović u Centru za kliničku, 
zdravstvenu i organizacijsku psihologiju KBC Rijeka

Dobitnici Nagrade Snježana Biga Friganović i Zahvalnica HPK

08.11.2017

Inge Vlašić-Cicvarić bila je Pročelnica Centra za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju KBC Rijeka od 2006. do 2015. godine, a osnivanje ovog Centra velikim dijelom je njena zasluga.

Autorica je i koautorica više desetaka znanstvenih i stručnih radova koji su objavljeni u stručnim domaćim i inozemnim časopisima.

Sudjelovala je na domaćim i inozemnim skupovima kao pozvani predavač.

Stručni razred za kliničku psihologiju kolegicu Inge Vlašić-Cicvarić predložio je za Nagradu Snježana Biga Friganović zbog njezinog izuzetnog angažmana u izradi Standarda rada kliničkih i zdravstvenih psihologa, Pravilnika o priznavanju statusa kliničkog psihologa, sudjelovanja u svim aktivnostima koje je Stručni razred provodio s ciljem poboljšavanja statusa psihologa u zdravstvu (šifre djelatnosti, priznavanje djelatnosti kliničkog psihologa), pregovaranjima u Ministarstvu zdravlja i HZZO-u.

U svim navedenim aktivnostima, a sigurno su neke i propuštene, Inge Vlašić-Cicvarić iskazala je velik doprinos razvoju Hrvatske psihološke komore, naročito svojim pozitivnim duhom i inicijativama te timskom suradnjom u razvoju i djelovanju Stručnog razreda za kliničku psihologiju.

Upravni odbor Hrvatske psihološke komore je na svojoj 19. sjednici jednoglasno donio odluku da se ovogodišnja Nagrada Snježana Biga Friganović dodijeli kolegici Inge Vlašić-Cicvarić na čemu joj od srca čestitamo.

Dobitnici Zahvalnica za poseban doprinos radu i razvoju Hrvatske psihološke komore ove godine su Hrvoje Gligora, Ingrid Cippico, Ljiljana Pačić-Turk, Marina Grubić, Vesna Vlahović Štetić, Lovorka Brajković, Amir Zulić, Nada Manci, Berislav Živković i Udruga poslodavaca u zdravstvu.

Nagrada Snježana Biga Friganović i Zahvalnice Hrvatske psihološke komore bit će uručene na svečanosti otvaranja 25. godišnje konferencije hrvatskih psihologa u Zadru, a svim dobitnicima iskreno i od srca čestitamo. 

Obavijest

16.06.2017

Povodom aktivnosti nekih članova Hrvatske psihološke komore na stranicama Facebooka na kojima se objavljuju dokumenti Komore, vrijeđaju članovi i objavljuju dezinformacije, Upravni odbor Hrvatske psihološke komore donio je odluku da se ovim putem upozore svi članovi Hrvatske psihološke komore na članak 43. Zakona o psihološkoj djelatnosti prema kojem su psiholozi i psiholozi vježbenici disciplinski odgovorni u slučaju povrede ugleda psihologa ili Komore.

Također se skreće pozornost i na članke 46. (Odnos prema drugim psiholozima) i 47. (Odnos prema Komori i HPD) Kodeksa etike psihološke djelatnosti i apelira da komunikacija na društvenim mrežama bude primjerena Kodeksu etike i općim pravilima komunikacije akademski obrazovanih građana.

"Ku-kuc! Priča je unutra"

16.05.2017

Hrvatska psihološka komora odlučila je podržati vrijedan projekt naših kolegica iz Centra za psihološku podršku i razvoj "Pričaj mi" kupnjom deset kutija "Ku-kuc! Priča je unutra".

Ukoliko se i sami želite uključiti u ovu akciju, kutija je još dostupna za kupnju na sljedećem linku: http://igg.me/at/Ku-Kuc.


 OPIS PROJEKTA

„Ku-kuc! Priča je unutra“projekt je usmjeren na povećanje kvalitete života obitelji s djecom predškolske i rane školske dobi (od 3 do 7 godina), kao i svih odraslih koji rade s djecom. Prva serija ovog projekta je didaktičko pomagalo u obliku kutije koja se sastoji od različitih dijelova te daje niz poticajnih ideja i prijedloga za zajedničku igru i zabavu djece i odraslih.

Svojim pristupom nudi nešto sasvim drukčije od danas uobičajenih sadržaja kojima su djeca izložena: vraća izvornost i autentičnost igre, nudi alternativu provođenju prekomjernog vremena pred televizorom i računalom, daje priliku za kreiranje posebnih načina igranja svake obitelji, na vrlo zanimljiv i osoban način podučava o svakodnevnim izazovima roditeljstva.

Mogu je koristiti roditelji, ali i stručne službe dječjih vrtića, škola, domova za djecu i bolnica kao didaktičko pomagalo. Središnji dio proizvoda je problemska priča za djecu na temelju koje se grade ostale povezane aktivnosti: igra uloga pomoću lutaka, izrada obiteljskog stabla u formi drvenog okvira, izrada štambilja s motivima po vlastitoj želji te priprema šumske zimnice za ptice. Proizvod su osmislile tri psihologinje Centra Pričaj mi s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom uz pomoć stručnih suradnika. Svi sadržaji su temeljeni na znanjima iz područja dječje razvojne psihologije i psihologije roditeljstva i obogaćeni kreativnim rješenjima koja potiču socio-emocionalni i kognitivni razvoj djeteta.

INOVATIVNOST I POTVRDA KVALITETE

Ovo je prvi takav proizvod u Hrvatskoj i šire. Gotovo svi materijali korišteni u »Ku-kuc« kutiji dolaze od hrvatskih proizvođača, među kojima su i radnice udruge Kamensko koje se iz dana u dan bore za vlastito radno mjesto.

Nadalje, »Ku-kuc! Priča je unutra« jedan je od pobjedničkih projekata na natječaju UniCredit Foundation i Impact Huba Zagreb čime je proglašen jednom od tri najbolje društveno-poduzetničke ideje u Hrvatskoj u 2016. godini. Projekt je dosad prepoznat od mnogih stručnjaka, a istraživanje tržišta je pokazalo pozitivna mišljenja i komentare roditelja.

SADRŽAJ KUTIJE:

Knjižica s problemskom pričom za djecu i savjetima za odrasle: primjerima i uputama za rješavanje konfliktnih ili teških situacija, prijedlozima za korištenje lutaka kroz igru i uputama za izradu vlastitih predmeta

  • Sedam lutaka izrađenih od filca i pamuka
  • Drveni okvir, tri lista papira, komad špage, 12 drvenih kvačica – za izradu obiteljskog stabla
  • Tri drvena stalka, komad moosgumi materijala – za izradu štambilja

ZAVIRITE U KU-KUC KUTIJU

ODRŽANA 32. SJEDNICA SKUPŠTINE KOMORE

15.05.2017

U subotu 13. svibnja 2017. održana je 32. redovita i izborna Skupština Hrvatske psihološke komore. U redovitom dijelu Skupštine su usvojeni Izvješće Nadzornog odbora, Izvješće o radu za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu. 

Također, provedeni su izbori za predsjednika Hrvatske psihološke komore te je na dužnost predsjednice Komore izabrana kolegica Andreja Bogdan, a na dužnost zamjenice predsjednice kolegica Gordana Kamenečki Puclin.

Čestitamo novoj predsjednici i njenoj zamjenici i želimo im uspješan rad!

POZIV NA 32. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

21.04.2017

KLASA: 003-08/17-01/01
URBROJ: 251-375/01-01-17-1
Zagreb, 21. travnja 2017.


POZIV NA 32. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE


Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, sazivam 32. Skupštinu Hrvatske psihološke komorekoja će se održati u subotu 13. svibnja 2017. godine Velikoj Dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb, s početkom u 11:00 sati i sa sljedećim  

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda

2. Izvješće Nadzornog odbora

3. Izvješće o radu za 2016.

4. Financijsko izvješće za 2016.

5. Predstavljanje kandidata i izbori za predsjednika Komore

6. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za predsjednika Komore

7. Predstavljanje kandidata i izbori za zamjenika predsjednika Komore

8. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za zamjenika predsjednika Komore


Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice, i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Radi što bolje organizacije rada Skupštine, molimo Vas da svoj dolazak obavezno potvrdite do 04. svibnja 2017. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslane e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr ili faksom na broj: 01 3013 815. S obzirom da se radi o Skupštini na kojoj se provode izbori za predsjednika i zamjenika predsjednika Komore, potvrda Vašeg dolaska od iznimne nam je važnosti kako bismo mogli pripremiti odgovarajući broj glasačkih listića za članove Skupštine, stoga sudjelovanje u radu Skupštine bez prethodne prijave neće biti moguće. Također, ukoliko u roku od 72 sata ne primite potvrdu o prijavi, molimo Vas da kontaktirate Tajnišvo Komore.

Zahvaljujemo na razumijevanju i srdačno pozdravljamo,
 

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

HZJZ: Festival mentalnog zdravlja na Zrinjevcu

14.04.2017

Svjetski dan zdravlja pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije ove je godine kao prioritetnoj temi globalnog javnozdravstvenog interesa posvećen depresiji, uz poruku „Depresija; razgovarajmo“. Cilj ovogodišnje javnozdravstvene kampanje „Depresija; razgovarajmo“ je osvijestiti ljude koji boluju od depresije da potraže i dobiju pomoć.

U sklopu kampanje se u Parku Zrinjevac u Zagrebu održao Festival mentalnog zdravlja „Borimo se protiv depresije“, kojim se ukazuje na važnost pravovremenog ulaganja u mentalno zdravlje, zdravstvenog prosvjećivanja i informiranja o dostupnim uslugama mentalnog zdravlja u zajednici.

U akciji koju su organizirali Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, građani i brojni pripadnici političkog i kulturnog života grada mjerili su raspoloženje, igrali se s djecom u skladu s programom Volonteri u parku i u Kutku sa stručnjacima razgovarali o problemima suvremenog života koji donosi sve više stresa. Na Festivalu su sudjelovali i stručnjaci iz mreže udruga civilnog društva i drugi važni dionici koji se bave mentalnim zdravljem u zajednici.

FESTIVAL MENTALNOG ZDRAVLJA - 7.4.2017. od 15:00 do 17:30 sati u Parku Zrinjevac

06.04.2017

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba pokrenuo je zajedničko obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2017.

Za temu ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja kao prioritetno područje globalnog javnozdravstvenog interesa odabrana je depresija. Stoga svoja događanja obilježavamo s porukom SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2017: BORIMO SE PROTIV DEPRESIJE.

Povodom navedenog dana, u petak 07.04.2017. od 15.00 do 17.30,  održat će se Festival mentalnog zdravlja Parku Zrinjevac, s ciljem promicanja važnosti pravovremenog ulaganja u mentalno zdravlje, zdravstvenog prosvjećivanja i informiranja o dostupnim uslugama mentalnog zdravlja u zajednici.

Na Festivalu mentalnog zdravlja sudjelovat će i stručnjaci iz mreže udruga civilnog društva, te drugi važni dionici koje se bave mentalnim zdravljem u zajednici. Organiziran je i Kutak sa stručnjacima.

Hrvatska psihološka komora sudjelovati će s akcijom Mjerenja raspoloženja gdje će građani u kontaktu s psiholozima moći dobiti povratnu informaciju o rezultatu i savjete o načinima na koje mogu poboljšati kvalitetu svog života.

Također, predstavit ćemo i rezultate akcije provedene u veljači tijekom 10. Tjedna psihologije na uzorku od preko 5000 ispitanika iz cijele Hrvatske u dobi od 11 do 85 godina.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na navedenom događaju i obilježite s nama Svjetski dan zdravlja posvećen temi borbe protiv depresije!

DOPUNA DNEVNOG REDA 31. SKUPŠTINE HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

14.12.2016

Poštovane kolegice i kolege,

na zamolbu Stručnog razreda psihologa u palijativnoj skrbi objavljujemo dopunu Dnevnog reda 31. Skupštine Hrvatske psihološke komore točkama „Dopune Elaborata o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi“ i „Dopune Programa edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi“. Elaborat i Program edukacije doneseni su na 24. sjednici Skupštine održane 29. ožujka 2014. godine.

Materijali za navedene točke dostupni su na sljedećim linkovima:

Dopune Elaborata o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi
Dopune Programa edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

POZIV NA 31. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

28.11.2016

KLASA: 003-08/16-01/04
URBROJ: 251-375/01-01-16-1
Zagreb, 28. studenog 2016.


Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, sazivam 31. Skupštinu Hrvatske psihološke komorekoja će se održati u subotu 17. prosinca 2016. godine Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4, Zagreb, s početkom u 12:00 sati i sa sljedećim  

DNEVNIM REDOM:

1.      Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda

2.      Odluka o visini članarine za 2017.

3.      Plan rada za 2017.

4.      Financijski plan za 2017.

5.      Izmjena Statuta Hrvatske psihološke komore

Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice, i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Radi što bolje organizacije rada Skupštine, molimo Vas da svoj dolazak obavezno potvrdite do 08. prosinca 2016. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslanom faksom ili e-mailom.

Srdačno,

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

POZIV NA 29. IZVANREDNU SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

28.06.2016

KLASA: 003-08/16-01/02
URBROJ: 251-375/01-01-16-1
Zagreb, 28. lipnja 2016.


Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, sazivam 29. izvanrednu Skupštinu Hrvatske psihološke komorekoja će se održati u subotu 09. srpnja 2016. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb, Dvorana D-II, s početkom u 13:00 sati i sa sljedećim  


DNEVNIM REDOM:

1.     Ponuda za kupnju poslovnog prostora


Materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni 05. srpnja 2016. godine na web-stranicama Komore i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Radi što bolje organizacije rada Skupštine, molimo Vas da svoj dolazak svakako potvrdite do 06. srpnja 2016. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslanom faksom ili e-mailom.

Srdačno,

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

13.03.2015

Hrvatska psihološka komora uputila je ravnateljima zdravstvenih ustanova u RH molbu stav vezan uz Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine, kojeg je HZZO objavio na svojim web stranicama.

Tekst pisma donosimo u prilogu.

Prilog: PDF

PRIJEDLOG ODREĐIVANJA PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI U POSLOVIMA ORGANIZACIJSKIH PSIHOLOGA

14.11.2014

Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada

Pregledi djece s poplavljenih područja za upis u školu

30.06.2014

Prema preporuci Ministarstva zdravlja Ordinacijama medicine rada upućen je apel putem Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu da besplatno pregledavaju učenike s poplavljenih područja za čiji je upis u školu potreban pregled medicine rada. Specijalisti medicine rada širom Hrvatske (djeca mogu biti izmještena) pristali su provoditi preglede besplatno.

Pošto je za preglede za određena zanimanja potrebna i psihološka obrada ovim putem molimo kolegice i kolege psihologe koji rade u medicini rada da se također odazovu ovom apelu koji je od HZZZSR-a stigao i nama te ove preglede naprave besplatno.

Obavijest

30.05.2014

Poštovane kolegice i kolege,

s mrežnih stranica Hrvatskog Crvenog križa prenosimo obavijest vezanu uz organizaciju Timova za pružanje psihosocijalne podrške stanovništvu, djelatnicima Gradskih društava Crvenog križa, volonterima i pomagačima na poplavljenim područjima, koju možete pročitati u prilogu ove vijesti.

Hrvatskom Crvenom križu smo, kao i ranije Ministarstvu socijalne politike i mladih te Ministarstvu zdravlja, uputili dopis u kojem nudimo stručnu pomoć i suradnju.

PRILOG: Timovi za pružanje psihosocijalne podrške na poplavljenim područjima 

Doneseni Standardi rada vojnih psihologa

27.05.2014

Upravni odbor je na svojoj sjednici od 16. svibnja 2014. godine, na prijedlog Stručnog razreda za vojnu psihologiju, donio Standarde rada vojnih psihologa te su isti objavljeni u rubrici Dokumenti - Standardi rada.

Obavijest

22.05.2014

Poštovane kolegice i kolege,

Vjerujemo da svi dijelimo suosjećanje s žrtvama prirodne katastrofe koja je zadesila našu zemlju. Humanitarna materijalna pomoć i odgovor zajednice je zavidna, a želimo Vas izvijestiti kako je isto tako pokrenuta aktivnost brojnih psihologa, osobito onih najbližih stradalim područjima u Slavoniji. Velik broj psihologa iz drugih dijelova zemlje također je izrazio svoju spremnost da pomognu stanovnicima nastradalim u poplavljenim područjima. HPK će sve osobne ponude za pomoć zabilježiti i po potrebi vas kontaktirati.

Također, želimo vas izvijestiti kako je Hrvatska psihološka komora na račun Crvenog križa donirala 15.000 kuna pomoći. Također, svoju smo stručnu pomoć ponudili tako da smo uputili dopise Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu socijalne politike i mladih u kojem nudimo resurse Komore kao najbrojnije strukovne ustanove s javnim ovlastima. U dopisu smo naznačili da ćemo na svaki zahtjev, u kojem navedu vrstu i oblik pomoći, odmah reagirati jer raspolažemo s bazom podataka i informacijama koji psiholozi su u kojim područjima najstručniji.

Temeljem kontakata i informacija s terena, županijska društva psihologa Hrvatskog psihološkog društva su se odlično organizirala u smislu pružanja psihološke potpore i pomoći. Prisutni su u Cerni gdje je smješten velik broj evakuiranog stanovništva, osigurali su prostor i telefonske linije, kao i adekvatne tiskane materijale (letke). Angažirani su i krizni timovi Društva za psihološku pomoć koji su krenuli na teren ispitati situaciju i potrebe. Budući da je još za sada potrebno osigurati i zadovoljiti osnovne životne i sigurnosne potrebe stanovništva, za  sada nema potražnje za dodatnim timovima koji bi pružali psihološku pomoć. Naglašavamo kako se sve aktivnosti odvijaju u suradnji s nadležnim općinskim, gradskim i županijskim stožerima koji određuju prioritete.

S poštovanjem,

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

ODRŽANA 24. SJEDNICA SKUPŠTINE HPK

03.04.2014

U subotu, 29. ožujka 2014. godine, u prostorima Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba održana je 24. sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore na kojoj su usvojeni Izvještaj o radu Komore i Financijsko izvješće za 2013. godinu, donijeta je Odluka o visini članarine za 2014. godinu, te Plan rada i Financijski plan za 2014. godinu. Navedeni dokumenti dostupni su Vam u rubrici Odluke, nakon što se preko korisničkog računa logirate na web-stranice Komore.

Također, usvojen je novi Program edukacije za stjecanje posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicine radate je usvojen Elaborat o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi i Program edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi. Navedeni dokumenti dostupni su u rubrici Posebne dopusnice. 

Posebno Vam želimo skrenuti pozornost da su Odlukom o visini članarine za 2014. godinu utvrđene niže članarine za razdoblje od travnja do prosinca o.g. u odnosu na dosadašnje, pa Vas molimo da Vaše uplate uskladite s novom Odlukom. Ukoliko članarinu plaćate obustavom od plaće, u rubrici Obrasci dostupna Vam je nova Izjava o prihvaćanju obveze plaćanja mjesečne članarine za Hrvatsku psihološku komoru, koju dostavljate poslodavcu, odnosno nadležnoj službi za obračun plaće.

Također, koristimo priliku podsjetiti Vas na obvezu redovitog i pravovremenog dostavljanja svih promjena podataka u Registru članova (osobnih podataka, podataka o prebivalištu, zaposlenju te kontakt-podataka poput brojeva telefona i posebno e-maila).

I na kraju, zahvaljujemo ravnateljici, te kolegicama i kolegama Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba na susretljivosti i dopuštenju korištenja prostora Poliklinike za održavanje sjednice Skupštine, kao i na pomoći prilikom organizacije i rada Skupštine. Posebno se zahvaljujemo svim sudionicima Skupštine na sudjelovanju u radu i raspravi tijekom održavanja sjednice.

Srdačno,

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

OBJAVLJENE SMJERNICE ZA PROVOĐENJE MEDICINSKIH PREGLEDA

14.11.2013

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu objavio je Praktične smjernice za provođenje medicinskih pregleda radnika kod kojih zbog uvjeta rada postoji veća mogućnost oštećenja zdravlja u kojima je, između ostalog definirana i uloga psihologa u tom području. U izradi Smjernica surađivali su i članovi Stručnog razreda psihologa u medicini rada HPK.

Više..

UNAPRIJEĐEN POLOŽAJ PSIHOLOGA U SUSTAVU ZDRAVSTVA

13.11.2013

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je 23. listopada 2013. odluku (objavljenu u NN 128/2013.) prema kojoj je izmijenjena i dopunjena Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U skladu s tim, umjesto dosadašnjih usluga dijagnostičke psihologije, kraćeg psihodijagnostičkog intervjua te prikupljanja podataka psihološkim dijagnostičkim postupcima i metodama, novom odlukom odobrene su slijedeće usluge psihologa u okviru dijagnostičko-terapijskih postupaka:

Više..

ODRŽANA 21. GODIŠNJA KONFERENCIJA HRVATSKIH PSIHOLOGA

12.11.2013

Najavom iduće, završena je ovogodišnja konferencija hrvatskih psihologa koja je u Zagrebu od 06. do 09. studenog okupila više od 500 sudionika. Središnja tema ovogodišnje konferencije bila je 'Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije', a na konfrenciji je prezentirano pet pozvanih predavanja, 59 usmenih izlaganja, 23 postera, 8 radionica, 15 okrugla stola, 11 simpozija, 58 usmenih izlaganja u okviru simpozija, 5 sastanaka stručnih sekcija i 3 predstavljanja knjiga.

Na svečanosti otvaranja konferencije, Nagrada Snježana Biga-Friganović za 2013. godinu dodijeljena je prof.dr.sc. Nataši Jokić-Begić, a Zahvalnice za značajan doprinos radu i djelovanju Hrvatske psihološke komore ove su godine dobili: Hrvatsko psihološko društvo, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te kolegica Marina Štimac kojima još jednom upućujemo srdačne čestitke.

Tijekom konferencije održana je i 23. sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore na kojoj je za članicu Upravnog odbora izabrana Iva Žegura, dana je informacija o aktivnostima Komore za prvih deset mjeseci ove godine te su usvojene izmjene Statuta Komore u dijelu koji se odnosi na nadležno ministarstvo.

Iduća, 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa održat će se od 05. do 08. studenog 2013. godine u Rovinju.

Obavijest

03.07.2013

U rubrici Vijesti - HPK objavljeni su dopisi upućivani Ministarstvu zdravlja i Vladi Republike Hrvatske vezano uz reguliranje statusa kliničkih psihologa, te dopis upućen Ministarstvu zdravlja s primjedbama na Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 22/13), a dostupni su Vam nakon što se preko korisničkog računa logirate na web stranice Komore.

Suradnja s Udrugom profesionalnih vozača Convoy

05.06.2013

Stručni razred psihologa u medicini rada uspostavio je suradnju s Udrugom profesionalnih vozača Convoy. U zajedničkom djelovanju u tom području nastojimo stalno širiti spektar aktivnosti na obostranu korist. Više...

Održana 22. sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore

25.03.2013

U subotu, 23. ožujka 2013. godine, održana je 22. sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore. Na sjednici je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora za 2012. godinu, te Izvješće o radu i Financijsko izvješće Komore za 2012. godinu.  
Više..

OBAVIJEST O NOVOJ ADRESI HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

29.06.2012

Obavještavamo članove Hrvatske psihološke komore i naše suradnike, kako je od 02.07.2012. godine nova adresa Hrvatske psihološke komore IBLEROV TRG 9, ZAGREB, te vas molimo da za svu korespodenciju koristite našu novu adresu.

U tjednu od 02. do 06. srpnja 2012. godine, Tajništvo Komore će biti zatvoreno za stranke zbog preseljenja.

Zahvaljujemo se na razumijevanju, a o novostima ćemo izvještavati putem naših elektronskih medija.

Hrvatska psihološka komora

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2