10 Ostalo

Ustav Republike Hrvatske

19.03.2016

"Narodne novine" broj 85/10.

Zakon o radu

19.03.2016

"Narodne novine" broj 93/14.

Uredba o uredskom poslovanju

06.04.2011

"Narodne novine" broj 171/09.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2