Članovi Komore

Članovi Komore su svi psiholozi na području Republike Hrvatske koji obavljaju psihološku djelatnost.

Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori kroz svoja prava i obveze.

Prava članova Komore su:
- pravo biranja tijela Komore i izbora u ta tijela,
- pravo na usluge Komore koje proizlaze iz članka 8. Statuta Komore,
- pravo sudjelovanja na seminarima i drugim stručnim sastancima koje organizira Komora.

Obveze članova Komore su:
- poštivanje svih propisa koje donose tijela Komore,
- redovito dostavljanje podataka koje, prema svojim propisima, traži Komora,
- redovito plaćanje članarine.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2