O nama


Hrvatska psihološka komora je strukovna samostalna organizacija hrvatskih psihologa koja čuva ugled, čast i prava psihologa i psihologa vježbenika, skrbi da psiholozi i psiholozi vježbenici savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.

Komora obavlja sljedeće poslove kao javne ovlasti:
-donosi rješenje o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju osnovne i posebne dopusnice,
-donosi rješenje o davanju i prestanku odobrenja za obavljanje privatne psihološke prakse,
-vodi imenik psihologa koji obavljaju privatnu psihološku praksu, kao i druge evidencije.

Pored poslova utvrđenih člankom 7. Statuta, Komora obavlja i slijedeće poslove:
-stručni nadzor nad obavljanjem privatne psihološke djelatnosti,
-prati i proučava rad psihologa i uvjete za njihov rad,
-utvrđuje standarde, normative i cjenik usluga u privatnoj psihološkoj djelatnosti,
-utvrđuje popise psihodijagnostičkih sredstava i standarda za njihovu uporabu, te poduzima mjere zaštite od njihove neovlaštene izrade distribucije i primjene,
-prati i nadzire provođenje profesionalne psihološke etike i poduzima mjere, a posebno u slučajevima rješavanja pritužbi na rad psihologa,
-daje stručno mišljenje tijekom pripreme propisa koji se tiču psihološke djelatnosti,
-zastupa članove Komore u zaštiti njihovih profesionalnih interesa,
-sudjeluje u utvrđivanju i verifikaciji programa stručnog usavršavanja psihologa,
-potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore,
-surađuje s drugim strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,
-surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne uprave i regionalne (područne) samouprave u rješavanju pitanja značajnih za ostvarivanje zadaća psihološke djelatnosti i pitanja od općeg društvenog interesa,
-obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim propisima Komore.

Osnivači Komore su Hrvatsko psihološko društvo i Ministarstvo rada i socijalne skrbi sukladno Odluci o osnivanju Hrvatske psihološke komore, klasa: 550-06/03-02/86 ur. broj: 524-01-03-1, koju su donijeli dana 14.11.2003.


Matični podaci:
Matični broj: 01815997
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980 (Zagrebačka banka)

Pravnoustrojbeni oblik:  Ustanova    Brojčana oznaka: 30 
Djelatnost:  Djelatnosti strukovnih članskih organizacija 
Šifra djelatnosti prema NKD 2007:  9412      NKD 2002:  91122

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2