POZIV NA 37. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

KLASA: 003-08/18-01/03
URBROJ: 251-375/01-01-18-1
Zagreb, 23. studenog 2018.

 

POZIV NA 37. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE
 

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore,  pozivamo Vas na 37. Skupštinu Hrvatske psihološke komore koja će se održati u subotu 15. prosinca 2018. godine u Prvoj gimnaziji, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, s početkom u 10:30 sati  sa sljedećim  

DNEVNIM REDOM:

  1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda
  2. Izbori za člana/članicu Etičkog odbora HPK
  3. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.
  4. Odluka o visini članarine za 2019.
  5. Plan rada za 2019.
  6. Financijski plan za 2019.
  7. Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnica
  8. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore
  9. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za člana/članicu Etičkog odbora HPK

Prijedloge za dopunu Dnevnog reda s obrazloženjem i materijalima dostavite najkasnije do 28. studenog 2018. na e-mail: tajnik@psiholoska-komora.hr.

Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore 15 dana prije održavanja sjednice, i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Molimo Vas da svoj dolazak na Skupštinu obavezno potvrdite do 04. prosinca 2018. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslane e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hrili faksom na broj: 01 3013 815. Ukoliko u roku od 48 sati ne primite e-mail s  potvrdom o zaprimljenoj  prijavi, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore.

S poštovanjem,

Andreja Bogdan
predsjednica Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2