OVOGODIŠNJA DOBITNICA NAGRADE „SNJEŽANA BIGA FRIGANOVIĆ“ INGRID CIPPICO

Na prijedlog Stručnog razreda za vojnu psihologiju Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Hrvatske psihološke komore donio je odluku da se Nagrada „Snježana Biga Friganović“ za 2018. godinu dodijeli bojnici u mirovini Ingrid Cippico za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju Hrvatske psihološke komore, unapređenju statusa psihologa u društvu te razvoju i afirmaciji psihološke djelatnosti.

Neposredno nakon diplomiranja 1979., kolegica Cippico se aktivno angažirala u Hrvatskom psihloškom društvu te je sudjelovala u donošenju Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada, u dva mandata je bila glavna tajnica i članica Upravnog odbora Hrvatskog psihološkog društva, sudjelovala je u radu više sekcija. Posebno je za istaknuti da je poticala i sudjelovala u osnivanju i u radu kao tajnica Kriznog stožera HPD-a osnovanog 1991. godine te je dobitnica nagrade Hrvatskog psihološkog društva “Marko Marulić“ za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji 2006. godine.

Kolegica Cippico je podupirala i sudjelovala u donošenju Zakona o psihološkoj djelatnosti. Po ustrojavanju Hrvatske psihološke komore 2004. izabrana je za predsjednicu Povjerenstva za osnovne dopusnice. Također je članica Povjerenstva za posebne dopusnice, članica Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva, te članica Stručnog razreda za vojnu psihologiju i Stručnog razreda za medicinu rada. Od Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore je ovlaštena za provođenje  uvida o ispunjavanju uvjeta prostora i opreme za obavljanje privatne psihološke prakse. Također je obnašala dužnost zamjenice predsjednika Komore od 2013. do 2017., te je prethodno od 2008. do 2013. bila članica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore.

Svojim radom doprinosila je razvoju vojno-psihološke struke, a svojim pristupom i djelovanjem ukupnoj afirmaciji psihologije u vojnom sustavu. Nakon umirovljena i dalje je aktivna kao član Stručnog razreda za vojnu psihologiju, te i nadalje doprinosi razvoju vojne psihologije.

Dala je veliki doprinos u utemeljenju, ustrojavanju i razvoju vojno-psihološke struke u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH od samih početaka.Tijekom i neposredno nakon Domovinskog rata istakla se svojim doprinosom u radu Novačkih povjerenstava te je vodila Odsjek za ocjene zdravstvene sposobnosti za vojnu službu. Naročito značajan doprinos dala je kao voditeljica Odsjeka za vojnu psihologiju MORH-a (krovna ustrojstvena cjelina vojno-psihološke struke), usustavljivanju vojno-psihološke struke i  postavljanju visokih stručnih standarda u njenoj organizaciji, čime su osigurani organizacijski i stručni preduvjeti, koji su osigurali da regulativa Hrvatske psihološke komorebrzo i bez otpora zaživi u vojno-psihologijskom sustavu. Od osnutka Hrvatske psihološke komore podupire i podržava regulativu Hrvatske psihološke komore i aktivno je implementira unutar vojnog sustava, stalno se zalažući za poštivanje visokih standarda u vojno-psihološkoj djelatnosti. Sudjelovala je u donošenju mnogih podzakonskih propisa i pravilnika vezano za psihološku struku u obrambenom sustavu, kao i u nizu projekata i edukacija te sudjelovala i organizirala domaće vojno-psihološke skupove.

Posebno treba istaknuti njezin doprinos u međunarodnoj afirmaciji hrvatske vojne psihologije kao članice Međunarodne udruge za vojno testiranje (International Military Testing Association– IMTA), gdje je bila predstavnik hrvatskih vojnih psihologa. Bila je voditelj organizacije 54. Konferencije navedene udruge u Dubrovniku 2012. godine koja se održala po prvi put u Republici Hrvatskoj.

Kolegica Cippico je dala svoj veliki doprinos općenito u afirmaciji psihološke djelatnosti, kao i u afirmaciji vojnih psihologa i implementaciji regulative Hrvatske psihološke komore u vojnom sustavu te je doprinijela razvoju i funkcioniranju Hrvatske psihološke komore kroz rad u raznim tijelima.

U ime članova i članica Hrvatske psihološke komore, Upravnog odbora Komore, Stručnog razreda za vojnu psihologiju i svoje osobno ime čestitam kolegici Ingrid Cippico na zasluženoj Nagradi „Snježana Biga Friganović“.

Andreja Bogdan
predsjednica Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2