Stručni ispit HPK - osnovne informacije

Stručni ispiti Hrvatske psihološke komore održavaju se 4 puta godišnje, u   Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu, a točni termini održavanja i rokovi prijave objavljuju se na web-stranicama Komore.

Stručni ispit se sastoji od općeg i stručnog dijela.

Opći dio ispita polaže se pismeno i obuhvaća Zakon o psihološkoj djelatnosti, Kodeks etike psihološke djelatnosti, Zakon o radu  i Ustav Republike Hrvatske.

Stručni dio ispita polaže se usmeno i obuhvaća znanja i vještine stečene kroz radno iskustvo, u formi problemskih pitanja iz područja u kojem je vježbenik obavljao vježbenički staž.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se pisanim putem:
e-mailom (hpk@psiholoska-komora)
faxom (01-3013-815)
ili na adresu: Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb.

Prije polaganja stručnog ispita vježbenik treba u Komoru dostaviti uredno ispunjenu i ovjerenu vježbeničku knjižicu, te platiti troškove polaganja stručnog ispita u iznosu od 200,00 kn i troškove izdavanja osnovne dopusnice u iznosu od 200,00 kn.

Uplata navedenih troškova vrši se na žiro-račun Komore IBAN: HR1123600001101712980, model: 67, poziv na broj: OIB, uz naznaku svrhe uplate.

Ukoliko psiholog vježbenik ispunjava sve uvjete za polaganje ispita, najkasnije 8 dana prije polaganja Komora izdaje rješenje o polaganju stručnog ispita u kojem se utvrđuje datum i mjesto polaganja.

Ukoliko psiholog vježbenik ne može iz opravdanih razloga pristupiti ispitu, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti Komoru. Ukoliko to ne učini, smatra se da je ispitu pristupio, te ponovo mora snositi troškove ispita.

Nakon položenog stručnog ispita dobiva se Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Osnovna dopusnica izdaje se nakon slijedećeg sastanka Povjerenstva za osnovne dopusnice, a dostavlja se poštom.

Detaljnije informacije o vježbeničkom stažu i polaganju stručnog ispita možete naći u Pravilniku o psiholozima vježbenicima.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2