ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA ČLANOVE POVJERENSTVA ZA DONACIJE I SPONZORSTVA

KLASA: 013-05/18-01/02
URBROJ: 251-375/01-02-18-2

Zagreb, 31. kolovoza 2018.

 

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 12. Pravilnika o donacijama i sponzorstvima Upravni odbor Komore je na svojoj 34. sjednici od 31. kolovoza 2018. godine, donio ovu

O D L U K U
o poništenju natječaja za članove
Povjerenstva za donacije i sponzorstva

 

Poništava se natječaj KLASA: 013-05/18-01/02, URBROJ: 251-375/01-02-18-1 objavljen 16. srpnja 2018. godine na web stranicama Hrvatske psihološke komore.

Obrazloženje

Dana 13. srpnja 2018. godine Odlukom Upravnog odbora KLASA: 013-05/18-01/02, URBROJ: 251-375/01-02-18-1, raspisan je natječaj za članove Povjerenstva za donacije i sponzorstva s rokom prijave 16. kolovoza 2018. godine.

Po isteku natječaja utvrđeno je da nije stigao dovoljan broj prijava, slijedom čega je donesena ova odluka.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2