ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU ZAHVALNICA HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

KLASA: 061-06/18-02/01
URBROJ: 251-375/01-02-18-1

Zagreb, 13. srpnja 2018.
 

Na temelju članka 4. i 5. Pravilnika o odličjima Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore je na svojoj 33. sjednici od 13. srpnja 2018. godine, donio ovu

O D L U K U

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU ZAHVALNICA

HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE


Zahvalnica se dodjeljuje članovima Komore te drugim pravnim ili fizičkim osobama, za pojedinačne zasluge i doprinose u radu i djelovanju Hrvatske psihološke komore.

Odluka Upravnog odbora o dodjeli zahvalnica objavljuje se na web stranici Komore.

Zahvalnice se uručuju na Svečanoj skupštini Komore.

PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Prijedloge za dodjelu zahvalnice mogu podnijeti tijela Komore ili članovi Komore pojedinačno.

Natječaj se raspisuje s početkom od 16. srpnja 2018. godine.

Rok za podnošenje prijedloga je 16. rujna 2018. godine.

Prijedlozi za dodjelu zahvalnice, s detaljnim obrazloženjem prijedloga te životopisom ako se radi o fizičkoj osobi, dostavljaju se Upravnom odboru Komore na adresu: Hrvatska psihološka komora, Zagreb, Selska cesta 90A, ili na e-mail: hpk@psiholoska-komora.hr.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2