Obavijest članovima

Poštovani članovi i članice Hrvatske psihološke komore,

prema podacima iz Registra članova Komore oko 700 članova Komore nije na vrijeme obnovilo dopusnice za samostalni rad. Sukladno članku 6. stavku 2. Zakona o psihološkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 47/03, u daljnjem tekstu: “ZPD”) psihološku djelatnost mogu obavljati psiholozi na temelju osnovne i posebne dopusnice koju izdaje Komora te psiholog koji obavlja psihološku djelatnost bez važeće dopusnice čini prekršaj sukladno članku 58. ZPD-a. Prema članku 47. ZPD-a za teže povrede dužnosti psihologu se u disciplinskom postupku može izreći mjera privremenog oduzimanja odobrenja za obavljanje psihološke djelatnosti od mjesec dana do godinu dana, kao i gubitak prava na obavljanje psihološke djelatnosti od 6 mjeseci do 3 godine.

Od početka 2018.godine Komora je uputila obavijesti onim članovima koji nemaju obnovljenu dopusnicu i pozvala ih da ispune svoju člansku obavezu. Neki članovi nisu primili obavijesti jer nisu ažurirali svoje podatke, na što se članovi u više navrata pozivaju od studenog 2017. godine.

Do 01. lipnja 2018. godine Komora će provoditi ažuriranje podataka prema popunjenim obrascima bez naknade. Molimo Vas da ažurirate svoje podatke i popunite obrazac kako biste na vrijeme primali obavijesti koje su bitne, kako za uredno poslovanje Komore, tako i za Vas osobno. Obrazac možete preuzeti na na poveznici: http://www.psiholoska-komora.hr/822, i dostaviti ga na e-mail: registar@psiholoska-komora.hr.

Također pozivamo sve vježbenike koji su završili vježbenički staž, a nisu pristupili polaganju stručnog ispita, da to učine u idućem roku prijava za polaganje stručnog ispita od 17. do 25. svibnja 2018. Obzirom da neki rade bez položenog stručnog ispita i dopusnice za samostalni rad suprotno odredbama članka 6. ZPD-a čine prekršaj sukladno članku 58. ZPD-a.

Komora će u skladu sa svojim zakonskim obvezama na mrežnoj stranici Komore objaviti Imenik psihologa Republike Hrvatske i Imenik psihologa vježbenika Republike Hrvatske.

Zahvaljujemo svim članovima i članicama koji uredno ispunjavaju svoje članske obveze i time doprinose ugledu struke u društvu.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2