Odluka o pravu na stjecanje posebne dopusnice iz područja medicine rada

Broj: 02-2396/1-12-07.
U Zagrebu, 30. studenog 2007.

Na temelju članka 59. stavka 4. Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03.) i članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore (NN 15/04.) Upravni odbor je na svojoj 64. sjednici održanoj 30. studenog 2007. godine donio

ODLUKU
O PRAVU NA STJECANJE POSEBNE DOPUSNICE
ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI
IZ PODRUČJA MEDICINE RADA

I.

Pravo na stjecanje posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti iz područja medicine rada ima psiholog koji:

1. ima 5 ili više godina radnog iskustva na poslovima psihologa iz područja medicine rada do dana osnivanja Komore, to jest 15. studenog 2003. godine, i obavlja te poslove na dan osnivanja Komore.

2. ima 5 ili više godina radnog iskustva na poslovima psihologa iz područja medicine rada do dana osnivanja Komore, to jest 15. studenog 2003. godine, ali na dan osnivanja Komore ne obavlja te poslove, pod uvjetom da položi završni ispit propisan za osposobljavanje psihologa za obavljanje poslova medicine rada, koji program osposobljavanja donosi Hrvatska psihološka komora.

3. ima manje od 5 godina radnog iskustva na poslovima psihologa iz područja medicine rada do dana osnivanja Komore, ali kontinuirano radi na poslovima medicine rada do donošenja ove Odluke.

II.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se obavljanje poslova psihološke djelatnosti iz područja medicine rada temeljem ugovora o radu, odnosno za psihologe koji su obavljali privatnu praksu, temeljem ugovora o suradnji s Domom zdravlja ili liječnikom specijalistom medicine rada.

III.

Psiholozi koji ispunjavaju uvjete iz točke I. i II. podnose zahtjev Hrvatskoj psihološkoj komori na adresu: Zagreb, Drniška 20, a uz zahtjev obvezno prilažu dokaze o ispunjavanju uvjeta.

IV.

Ova odluka se objavljuje na web-stranici Komore.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2