Odluka o obavljanju psihološke djelatnosti istraživanja tržišta i odnosa s javnošću

Broj: 13-872/1-05-07.
Zagreb, 13. travnja 2007.


Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore Upravni odbor je na svojoj 57. sjednici od 13. travnja 2007. godine donio ovu


ODLUKU
O OBAVLJANJU PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI
 ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA I ODNOSA S JAVNOŠĆU


 I.

Upravni odbor je na svojoj 48. sjednici od 21. rujna 2006. zauzeo stav i donio odluku da psiholozi, kada obavljaju poslove istraživanja tržišta i odnosa s javnošću, obavljaju psihološku djelatnost.

II.

U skladu sa stavom iz stavka I. ove Odluke psiholozi koji obavljaju poslove istraživanja tržišta i odnosa s javnošću dužni su učlaniti se u Hrvatsku psihološku komoru i pribaviti osnovnu dopusnicu u skladu s Zakonom o psihološkoj djelatnosti.

III.

Psiholozi iz stavka I. ove Odluke dužni su se učlaniti u Hrvatsku psihološku komoru do 30. lipnja 2007. godine, a imat će obvezu plaćati članarinu od 1. srpnja 2007. godine.

IV.

Psiholozi iz stavka I. ove Odluke koji se učlane u Hrvatsku psihološku komoru poslije 30. lipnja 2007. godine, bez obzira kada se učlane, dužni su plaćati članarinu od 1. srpnja 2007. godine.

V.

Ova Odluka objavljuje se na web-stranici Komore i stupa na snagu danom objave.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
dr. sc. Ljiljana Pačić – Turk

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2