Obavijest o početku obavljanja vježbeničkog staža

Vježbenički staž je rad pod nadzorom kojim se psiholog osposobljava za samostalan rad u okviru svoje struke. Vježbenički staž traje jednu godinu i obavlja se s punim radnim vremenom.

Uvjeti:
Vježbenički staž može se obavljati temeljem ugovora o radu, ugovora o volonterskom radu ili ugovora o stručnom osposobljavanju.
Kada psiholog ostvari mogućnost obavljanja vježbeničkog staža, treba najkasnije 8 dana prije početka obavljanja staža pisanim putem obavijestiti Komoru o početku obavljanja staža i dostaviti presliku ugovora o radu, ugovora o volonterskom radu ili stručnom osposobljavanju.
Uz obavijest o početku obavljanja staža psiholog treba dostaviti i podatke o mentoru, i to ime i prezime mentora te podatke o zaposlenju. Mentor može biti psiholog koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva i osnovnu dopusnicu.
Jedan mentor može istovremeno obavljati mentorstvo nad dva vježbenika. Iznimno, jedan mentor može istovremeno biti mentor najviše petorici vježbenika, ako se mentorstvo obavlja u području organizacijske psihologije.

Potrebni dokumenti:

  • preslika ugovora o radu, ugovora o volonterskom radu ili ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Naknada:bez naknade

Dodatne obaveze:
Vježbenički staž se, u pravilu, obavlja bez prekida, no može se prekinuti u slučaju bolesti, porodiljnog dopusta ili drugih opravdanih razloga. U tom slučaju psiholog vježbenik treba podnijeti zahtjev za odobrenje prekida i/ili nastavka vježbeničkog staža, uz koji treba priložiti dokumente na osnovu kojih traži prekid i/ili produljenje vježbeničkog staža, a vježbenički staž se produljuje za onoliko vremena koliko je prekid trajao.
Nakon obavljenog staža psiholog vježbenik podnosi Komori prijavu za polaganje psihološkog stručnog ispita. Uz prijavu se obvezno prilaže uredno ispunjena i ovjerena vježbenička knjižica.
Prijava se može podnijeti Komori u roku prijave za termine održavanja stručnog ispita koji se objavljuju na mrežnim stranicama Komore. Psiholog vježbenik može pristupiti polaganju stručnog ispita tek nakon isteka godine dana obavljanja vježbeničkog staža.
Ukoliko je psiholog vježbenik ispunio sve uvjete predviđene Pravilnikom o psiholozima vježbenicima Komora izdaje rješenje o polaganju stručnog ispita u kojem se utvrđuje datum i mjesto polaganja.

E-POSTUPAK za odobrenje obavljanja vježbeničkog staža:

  • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
  • obrazac dostaviti na e-poštu nadležnog postupovnog tijela zajedno s pripadajućim dokumetima – sve u skeniranom PDF obliku
  • potvrda o odobrenju vježbeničkog staža dostavlja se klasičnom poštom
  • vježbenička knjižica preuzima se na mrežnim stranicama Komore (http://www.psiholoska-komora.hr/static/documents/vjezbenicka_knjizica.pdf)

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: hpk@psiholoska-komora.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima (http://www.psiholoska-komora.hr/76)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

  • Potvrda o upisu u Imenik psihologa vježbenika

Pravni lijek:
Protiv Potvrde o upisu u Imenik psihologa vježbenika može se podnijeti žalba Upravnom odboru Komore u roku od 15 dana po primitku potvrde.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2