Poziv na trening "Psihosocijalni rad s djecom bez pratnje i žrtvama trgovanja ljudima"

Pozivamo stručne radnike ustanova socijalne skrbi  u koje su smještena ili se planira smještaj djece i mladih bez pratnje na dvodnevni trening trenera na temu „Psihosocijalni rad s djecom bez pratnje i žrtavama trgovanja ljudima“ u okviru projekta IPA 2012 „Potpora provedbi politike za integraciju migranata“, čiji je korisnik  Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Treninzi se provode s ciljem informiranja i senzibiliziranja sudionika na specifične i slojevite potrebe i prava djece žrtava trgovanja ljudima i djece bez pratnje. Uz navedeno je naglasak na značaju vlastite osobne i profesionalne uloge i razine odgovornosti u procesu skrbi i podrške djeci žrtvama trgovanja ljudima i djeci bez pratnje, sa svrhom što učinkovitije identifikacije specifičnih potreba, rizika i usklađivanja intervencija usmjerenih na ostvarenje prava i dobrobiti djece žrtava trgovanja ljudima i djece bez pratnje.

Zainteresirani djelatnici se mogu prijaviti na jedan od sljedećih treninga koji se održavaju

· 09. i 10. studenoga 2017. -  Rijeka, Hotel Jadran, Šetalište VIII. divizije 46.

  ili

· 16. i 17. studenoga 2017. – Split, Hotel President, Starčevićeva 1.

Treninzi će se održati prema Programu u prilogu ovog poziva (Prilog 1) i za sve sudionike su besplatni.

Molimo vas da osobe koje žele sudjelovati na treningu ispunjenu prijavnicu o sudjelovanju (Prilog 2) pošalju najkasnije do 30. listopada 2017. godine na adresu elektroničke pošte mirna.protulipac@wyg-ta.eu te da odaberu jedan od ponuđenih termina odnosno lokaciju koja je bliža njihovom prebivalištu.

S poštovanjem

Aleksandra Janjić, voditeljica projekta

 

Prilozi:

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2