Zdravlje u svakoj veličini tijela - novi pristupi znanstvenom rješavanju izazova pretilosti

 

 

POZIVAMO VAS

Na međunarodni stručni skup Zdravlje svakoj veličini tijela - novi pristupi znanstvenom rješavanju izazova pretilosti”.

Stručni skup održat ćse petak 8.12.2017., Velikoj dvorani NZJZ Dr.AndrijaŠtampar

 

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, debljina je jedan od najvećih javnozdravstvenih problem i izazova današnjeg modernog društva. U Hrvatskoj od debljine boluje 20,37 posto odraslog stanovništva.

Dosadašnji modeli liječenja kompulzivnog prejedanja i  pretilosti baziraju se na propisivanju restriktivne  dijete i poticanju na fizičku aktivnost. Kod određenog dijela pretile populacije takav pristup ne dovodi do uravnoteženog odnosa prema hrani  te postoji potreba za dodatnim programima u tretiranju kompulzivnog prejedanja i pretilosti. Problem pretilosti se komplicira činjenicom da više od jedne trećine osoba povišene tjelesne težine prijavljuje ponašanja koja povezujemo s kompulzivnim prejedanjem, što je oblik poremećaja hranjenja (prema američkom priručniku za mentalna oboljenja „binge eating disorder“ u DSM-V, 2013). Kompulzivno prejedanje je dijagnoza u nastanju i riječ je omentalnom poremećaju koji se često javlja u komorbiditetu s depresijom.

Znanstveno utemeljena metoda „Zdravlje u svakoj veličini tijela“ nudi drugačiji pristup problemu pretilosti, koji uključuje destigmatizaciju same debljine, te bavljenje emocionalnim aspektom kompulzivnog prejedanja.

Stručni skup koji će se održati 8.12.2017. u NZJZ “Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska16 u Zagrebu namijenjen je stručnjacima raznih profila koji se bave problemom pretilosti i kompulzivnog prejedanja.

Skup će biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore, Hrvatske psihološke komore i Komore medicinskih sestara.

Skup organizira Centar za poremećaje hranjenja BEA u partnerstvu sa PB Sv. Ivan, NZJZ Andrija Štampar, Ministarstvom znanosti i obrazovanja i udrugom Zonte.


Dnevni red:

Petak 8.12.2017, Velika dvorana NZJZ „Dr. Andrija Štampar“

 

8:30- 8.45: Otvaranje stručnog skupa; uvodna riječ 

8.45- 9.15: mag.nutric. Maja Žanko: Zdravlje pri svakoj veličini tijela – osnovne postavke

9.15- 9.45: dr. Hrvoje Handl: Emocionalni aspekt kompulzivnog prejedanja i pretilosti

9.45-10.30 h: debata

 

10.30- 10.50 PAUZA - osvježenje

 

10.50 – 11.25 dr.sc. Tina Sentočnik: Slovenski model bavljenja pretilošću: psihoterapija i regulacija tjelesne težine

11.25 – 11.50 prof.dr.sc. Marina Kuzman: Zašto su adolescenti (ne)zadovoljni svojim izgledom?

11.50 - 12.15 mr.sc. Jelena Balabanić Mavrović: Društveno značenje tjelesne težine

 

12.15- 13.00 RUČAK

 

13.00 – 13.20 prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović: Pretilost na radnom mjestu

13.20 – 13.40 prof.ped. Tončica Šiškov: Terapija pokretom i plesom za osobe s provišenom tjelesnom težinom

13.40 – 14.30 h pitanja predavačima i završna diskusija

 

Prijave putem linka na web stranici http://www.centarbea.hr/zdravlje-u-svakoj-velicini-tijela

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2