NATJEČAJ ZA DODJELU ZAHVALNICA HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

KLASA: 061-06/17-02/01
URBROJ: 251-375/01-02-17-1

Zagreb, 15. rujna 2017.


Na temelju članka 4. i 5. Pravilnika o odličjima Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore je na svojoj 17. sjednici od 15. rujna 2017. godine, donio ovu
 

O D L U K U
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU ZAHVALNICA
HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE


Zahvalnica se dodjeljuje članovima Komore te drugim pravnim ili fizičkim osobama, za pojedinačne zasluge i doprinose u radu i djelovanju Hrvatske psihološke komore.

Odluka Upravnog odbora o dodjeli zahvalnica objavljuje se na web stranici Komore.

Zahvalnice se uručuju na Svečanoj skupštini Komore.
 

PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Prijedloge za dodjelu zahvalnice mogu podnijeti tijela Komore ili članovi Komore pojedinačno.

Natječaj se raspisuje s početkom od 18. rujna 2017. godine.

Rok za podnošenje prijedloga je 09. listopada 2017. godine.

Prijedlozi za dodjelu zahvalnice, s detaljnim obrazloženjem prijedloga te životopisom ako se radi o fizičkoj osobi, dostavljaju se Upravnom odboru Komore na adresu: Hrvatska psihološka komora, Zagreb, Selska cesta 90A, ili na e-mail: hpk@psiholoska-komora.hr.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 12h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2