NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE „SNJEŽANA BIGA-FRIGANOVIĆ“

KLASA: 061-06/17-01/01
URBROJ: 251-375/01-02-17-1

Zagreb, 15. rujna 2017.
 

Na temelju članka 3. i 5. Pravilnika o odličjima Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore je na svojoj 17. sjednici od 15. rujna 2017. godine, donio ovu
 

O D L U K U
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU NAGRADE
„SNJEŽANA BIGA-FRIGANOVIĆ“

 

Nagrada „Snježana Biga-Friganović“ dodjeljuje se članu Komore te drugim fizičkim i pravnim osobama koji su posebno doprinijeli organizaciji, radu i razvoju Hrvatske psihološke komore, a time dali značajan doprinos za unapređenje statusa psihologa u društvu te razvoj i afirmaciju psihološke djelatnosti.

Godišnje se može dodijeliti do jedna nagrada “Snježana Biga-Friganović".

Odluka Upravnog odbora o dodjeli nagrade objavljuje se na web stranici Komore.

Nagrada se uručuje na Svečanoj skupštini Komore.
 

PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Prijedloge za dodjelu nagrade mogu podnijeti tijela Komore ili članovi Komore pojedinačno.

Natječaj se raspisuje s početkom od 18. rujna 2017. godine.

Rok za podnošenje prijedloga je 09. listopada 2017. godine.

Prijedlozi za dodjelu nagrade, s detaljnim obrazloženjem prijedloga te životopisom ako se radi o fizičkoj osobi, dostavljaju se Upravnom odboru Komore na adresu: Hrvatska psihološka komora, Zagreb, Selska cesta 90A, ili na e-mail: hpk@psiholoska-komora.hr.
 

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 12h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2