Vijesti iz Komore

1/
Rad Hrvatske psihološke komore nakon 13.5.2017.

Nakon sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore 13. svibnja, do danas su održane tri sjednice Upravnog odbora (dvije u lipnju i jedna u srpnju). Na posljednjoj sjednici, održanoj 7. srpnja, imenovani su članovi Radne skupine za izradu prijedloga  nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti. Članovi Radne skupine su Gordana Kamenečki – Puclin, Dubravka Svilar, Blanka Žic Grgat, Inge Vlašić Cicvarić, Hrvoje Gligora, Ivan Vračić, Berislav Živković i Teuta Barušić, a predsjednica Radne skupine je Andreja Bogdan. Ova Radna skupina svoju je sjednicu održala 12. lipnja, čemu je prethodilo nekoliko elektronskih sjednica što je rezultiralo Prijedlogom nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti koji je upućen u Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike 18. srpnja. Na istoj sjednici doneseni su i novi Pravilnik o stručnom nadzoru te pročišćeni tekst Pravilnika o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Suda časti i disciplinskom postupku pri Hrvatskoj psihološkoj komori. Navedeni pravilnici objavljeni su na mrežnim stranicama u rubrici „Dokumenti.“ Upravni odbor održao je i sastanke s Odborom za mlade 14.6. i Odborom za znanost 30.6. Osim spomenutih, 30. lipnja održana je i konstituirajuća sjednica Suda časti prvog stupnja na kojoj je za predsjednicu izabrana Marina Grubić, a za zamjenicu Andreja Brajša Žganec. Sjednici su, uz odvjetnika Komore Berislava Živkovića, prisustvovali i disciplinska tužiteljica, odvjetnica Mila Mikecin Mišetić i zamjenik disciplinske tužiteljice odvjetnik Elvis Sever-Koren. Etički odbor svoju je sjednicu održao 4. srpnja, a sjednice su održali i Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi (12.6.) i Stručni razred za psihologiju sporta (1.7.). Povjerenstvo za stručno usavršavanje sastalo se tri puta (24.5., 9.6. i 7.7.), a ispit za provjeru stručnosti održan je 13. lipnja. Povjerenstvo za osnovne dopusnice sastalo se 14. lipnja i  13. srpnja, a ono za posebne dopusnice u medicine rada održalo je završni ispit za stjecanje posebne dopusnice u medicine rada 8. srpnja. Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva održalo je svoju sjednicu 31. svibnja, a stručni ispiti za psihologe vježbenike održani su 29. i 30. lipnja u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
 

2/
Rad Tajništva Komore tijekom kolovoza

Tajništvo Hrvatske psihološke komore tijekom kolovoza ove godine radit će u nešto smanjenom opsegu zbog korištenja godišnjih odmora.
 

3/
Predstavljanje novog online sustava za profesionalno usmjeravanje Put karijere

Promocija web stranice Put karijere održana je 6. lipnja na Institutu Ivo Pilar, na kojoj je predstavljen istraživački projekt Profesionalni razvoj u adolescenciji u okviru kojeg je stranica razvijena, te sama stranica Put karijere (www.putkarijere.hr). Na promociji je u ime Hrvatske psihološke komore sudjelovala tajnica Komore Teuta Barušić.

Pozvano izlaganje o primjeni računalne tehnologije u profesionalnom usmjeravanju održao je Itamar Gati, profesor emeritus sa Sveučilišta u Jeruzalemu, koji se posljednjih 20-ak godina ističe kao ključni istraživač u tom području.

Projekt Hrvatske zaklade za znanost „Profesionalni razvoj u adolescenciji: Određenje modela tranzicije karijere adolescenata“ predstavila je dr. Iva Šverko, dok je dr. Toni Babarović predstavio novi online sustav za profesionalno usmjeravanje Put karijere.

Sustav Put karijere namijenjen je učenicima, ali mogu ga koristiti svi koji se nalaze u procesu promjene karijere, kao i stručnjaci koji se profesionalno bave usmjeravanjem i savjetovanjem. Svi korišteni upitnici su kvalitetne i validirane psihološke mjere, a njihov doprinos za profesionalno usmjeravanje potvrđen je empirijskim nalazima istraživačkog dijela projekta.
 

4/
O planu za stvaranje sustava rane intervencije

U Uredu pravobraniteljice za djecu 12. lipnja održan je pripremni sastanak koji je sazvan s ciljem osmišljavanja plana za stvaranje sustava rane intervencije u RH, a koordinirano su ga pripremili Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Pravobraniteljica za djecu, UNICEF i HURID. Na sastanku je u ime Hrvatske psihološke komore sudjelovala Inge Vlašić Cicvarić, a pozvani su predstavnici stručnih društava.

Središnja rasprava vođena je o aktualnoj situaciji i problemima realizacije i dostupnosti rane intervencije za djecu s teškoćama  s gledišta različitih struka koje su u ovo područje uključene (pedijatri, neuropedijati, psiholozi, fizijatri, fizioterapeuti, logopedi, radni terapeuti i eduaktori rehabilitatori). 

Pozvani smo da za psihološku struku formuliramo i iznesemo prijedloge što sve treba napraviti u smjeru unaprijeđenja rane intervencije kako bi se "stvorio međusektorski, interdisciplinarni, integrirani i koordinirani sustav individualiziranih i djelotvornih usluga za djecu rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima i razvojnim teškoćama u našoj zemlji".

Objedinjeni prijedlozi bili bi obuhvaćeni strateškim planom koji se planira predstaviti na simpoziju u Zagrebu, 12. i 13. prosinca ove godine.
 

5/
Grožnjan:  Simpozij 'Mediji i zdravlje'

U sklopu Ljetnje škole zdravlja, od 23. do 25. lipnja u Grožnjanu je održan Simpozij 'Mediji i zdravlje'. Na Simpoziju su sudjelovali predstavnici iz sustava zdravstva (ministar zdravlja, ravnatelj HZZO-a, dopredsjednik HLK, predsjednica KOHOM-a, predstavnik HUBOL-a), te predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo Ines Strenja Linić, kao i mnogobrojni novinari koji se bave područjem zdravstva.

U ime Hrvatske psihološke komore, na simpoziju su sudjelovale predsjednica Andreja Bogdan, zamjenica predsjednice Gordana Kamenečki–Puclin, te predstavnica Stručnog razreda za kliničku psihologiju Inge Vlašić–Cicvarić, predstavljajući akciju mjerenja raspoloženja 'Dobar dan, kako ste?' za koju je većina prisutnih pokazala interes. Važno je istaknuti da je prema  ministru zdravstva dr. Kujundžiću upućen upit o priznavanju statusa zdravstvenih djelatnika za psihologe koji su zaposleni u zdravstvu i inicijativa za aktivnu suradnju Hrvatske psihološke komore i Ministarstva zdravstva. Značajan interes za rješavanje problema statusa psihologa zaposlenih u zdravstvu pokazala je saborska zastupnica Ines Strenja–Linić, kao i predsjednik sindikata liječnika dr. Ivica Babić.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan obraćajući se novinarima tijekom rasprave istaknula je važnost medijskog praćenja aktivnosti psihologa, navevši primjer Tjedna psihologije, Psihošpancira i Akcije mjerenja raspoloženja. Iako su predstavnici Hrvatske psihološke komore unatrag nekoliko godina aktivno pregovarali sa predstavnicima ministarstva zdravlja o statusu psihologa zaposlenih u zdravstu, važno je i dalje nastaviti spomenute aktivnosti, naročito u području novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je proceduralno predviđen za jesen ove godine i koji predviđa e-savjetovanje, te je ovo prilika za poziv kolegicama i kolegama koji rade u zdravstvenom sustavu da se uključe u javnu raspravu kada ona bude otvorena.
 

6/
Transfuzijska medicina u Rijeci

Značaj transfuzijske medicine u kliničkoj praksi naziv je skupa održanog 29. lipnja u Rijeci, u sklopu 14. znanstvene tribine u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci i u suradnji s Medicinskim  fakultetom Sveučilišta u Rijeci, KBC Rijeka i HLZ-Podružnica Rijeka. Skup je održan povodom 30. obljetnice osnutka Zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka.

Stručno znanstveni program odlikovao se aktualnim temama: predstojnica Zavoda za transfuziologiju prof. dr. sc. Sanja Balen u interesantnom je predavanju 'Transfuzijska medicina: jučer, danas, sutra' prikazala pregled od povijesnog razvoja, preko aktualnog djelovanja, do izazova koji predstoje u ostvarivanju cilja postizanja apsolutne sigurnosti transfuzijskog liječenja, dok je organizacijski okvir ove djelatnosti u Hrvatskoj prezentirala doc. dr. sc. Irena Jukić sa Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Recentne teme donijeli su i gostujući predavaći iz Osijeka i Ljubljane.
 

7/
S radom počela Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti održala je svoj prvi sastanak 4. srpnja u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na kojoj je uz predstavnike Ministarstva, studija psihologije u Hrvatskoj i Hrvatskog psihološkog društva sudjelovala i predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan u svojstvu člana Radne skupine.

Koordinatorica strukovnih zakona za socijalne radnike i psihologe Tatjana Katkić Stanić je uvodno istaknula kako je inicijativa Ministarstva za izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti potaknuta inicijativom za izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada jer će se pojedini dijelovi oba zakona morati usklađivati. Naglasila je potrebu za usklađivanjem i unaprjeđenjem dijela odredbi koji se odnose na stručni nadzor.

Predsjednica Komore Andreja Bogdan u raspravi je istaknula kako Zakon o psihološkoj djelatnosti sadrži mnoge odredbe iz vremena u kojem je zakon nastajao i koje ne odgovaraju onome što psiholozi danas u praksi jesu, kao i činjenici da je Hrvatska danas članica Europske unije. U raspravi su izdvojene i teme koje se odnose na priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, vježbeničkog staža, mentorstva te vrednovanja stručnih edukacija i specijalističkih studija.

Hrvatska psihološka komora pripremit će dokument sa smjernicama i prijedlozima za izmjene Zakona, a održavanje idućeg sastanka Radne skupine predviđa se nakon 15. rujna.
 

8/
Prvi Kongres zdravstvenog turizma

Prvi Kongres zdravstvenog turizma, u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i LUX promocije, održan je u Zagrebu 04. srpnja u Preporodnoj dvorani HAZU-a. Na kongresu je u ime Hrvatske psihološke komore sudjelovala zamjenica predsjednice Gordana Kamenečki–Puclin.

Zdravstveni turizam u Hrvatskoj, ali i u brojnim drugim zemljama, postao je jedan od strateških razvojnih ciljeva turizma i zdravstva. Cilj kongresa bio je pripremiti Hrvatsku za razvoj ove interdisciplinarne grane i u skoroj je budućnosti otvoriti prema novom tržištu korisnika zdravstvenog turizma. Na kongresu se stoga pokušalo ukazati na moguće opasnosti daljnjeg razvoja zdravstvenog turizma bez sustavnog praćenja njegovih razvojnih učinaka, kao i bez detaljne razrade mogućih scenarija njegova razvoja u bližoj ili daljoj budućnosti.

Za psihologe zaposlene u zdravstvu, razvoj zdravstvenog turizma pruža velike mogućnosti afirmacije kroz mnogobrojne specifične usluge koje štite i unaprjeđuju zdravlje ljudi, kao i  kvalitetu njihovih života, stoga je važno u Zakonu u zdravstvenoj zaštiti regulirati status psihologa.

U svrhu što kvalitetnije pripreme psihologa za rad u području zdravstvenog turizma, Upravni odbor Hrvatske psihološke komore na 16. sjednici održanoj 07. srpnja 2017. donio je odluku o osnivanju Radne skupine za izradu smjernica rada psihologa u području zdravstvenog turizma  koja će biti sastavljena od predstavnika Stručnih razreda za kliničku i zdravstvenu psihologiju Hrvatske psihološke komore i Stručnih sekcija za kliničku i zdravstvenu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva.
 

9/
Radionica Zaštita osobnih podataka u radnim odnosima: granice privatnosti radnika, prava i obveze poslodavaca i radnika

Radionica Zaštita osobnih podataka u radnim odnosima, održana je 4. srpnja u Zagrebu, a na radionici je predstavljena nova Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (uz stavljanje izvan snage ranije Direktive 95/6/EZ). Ova Uredba je stupila na snagu 24. svibnja 2016. s punom primjenom od 2018. godine.

Obrađena je i tema vezana uz prava i obveze poslodavca prema zakonu o zaštiti osobnih podataka, te prema zakonu o radu s naglaskom na obveze, mogućnosti, prekršaje, prava i obveze radnika, prava Radničkog vijeća, vođenje evidencije o radnicima temeljem Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, dupliraje obveza Zakona o radu i Zakona o zaštiti osobnih podataka i drugo.

U obradi teme Zaštita privatnosti prema Zakonu o zaštiti na radu poseban je osvrt dan na ograničenja i mogućnosti nadzora kamerama.

Radionica je obuhvatila i temu Poslovne i profesionalne tajne s naglaskom na odredbe Zakona o tajnosti podataka (u vezi primjene Zakona o zaštiti tajnosti podataka) te Zakona o radu i posebnih zakona. Obrađene su i teme mogućnosti i ograničenja kontrole radnika (u slučaju prijave adrese radi troškova prijevoza, kod bolovanja, kontrola e-mailova, pošte, službenog mobitela i drugo), te dio vezan uz neusklađenost propisa i sukob interesa, gdje je istaknuto kada se podaci moraju davati, posebne obveze javnosti rada javnih službi i javnih poduzeća, tajnost plaća: koji podaci su uvijek tajni, što znači javnost plaća u javnim službama, što kada jedan propis brani davanje podataka, a drugi to traži i sl.

U ime Hrvatske psihološke komore na radionici je sudjelovala Teuta Barušić, tajnica Komore.


10/
Petnaesti europski kongres psihologije u Amsterdamu

Europski kongres psihologije, petnaesti po redu, održan je od 11. do 14. srpnja u Amsterdamu. Na kongresu je bilo oko 2 000 psihologa i psihologinja koji se bave različitim područjima primjenjene psihologije i znanosti iz Europe i cijeloga svijeta koji su svaki u svome polju djelovanja participirali unutar konferencijske teme „Psychology Addresssing Society's Greatest Challenges“. U radu kongresa su iz sudjelovali i psiholo zi iz Hrvatske dr.sc. Vera Čubela Adornić, dr.sc. Jasminka Despot Lučanin, dr. sc. Damir Lučanin, dr.sc. Krunoslav Matešić, dr.sc. Andreja Brajša Žganec, dr.sc. Ljiljana Kalinterna Lipovčan, dr. sc. Marlena Plavšić, mr.sc. Josip Lopižić, mr.spec. Iva Žegura, kao i nekoliko studenata i studentica koji sudjeluju u europskim programima studentske razmjene i projektima. Kolege i kolegice sudjelovali su aktivno kao predstavnici i predstavnice hrvatske psihologije unutar pojedinih radnih skupina i odbora EFPA- e. Posebni naglasak stavljen na promociju rada psihologa i psihologinja u Hrvatskoj, poboljšanje statusa psihologa i psihologinja u Hrvatskoj kao i ostalim zemljama članicama EU, ali je ovo, s obzirom na temu, bila izvanredna prilika za najavu i predstavljanje nadolazeće jubilarne 25. godišnje konferencije hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem i temom „Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti“.

Na kongresu je održan i sastanak etičkog odbora EFPA-e na kojem je sudjelovala prof.dr.sc. Andreja Brajša-Žganec kao predstavnica Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva. Na sastanku je potvrđen novi predsjednik etičkog odbra EFPA-e dr.sc. Henk Geertsema iz Nizozemske koji je postao Convenor of the Board of Ethics of the European Federation of Psychological Associations (EFPA), a raspravljalo se o kodeksima etike pojedinih zemalja članica EFPA-e, podučavanu etike za psihologe, superviziji i etici i ostalim aktualnim temama vezanim uz etiku i psihologiju. Odbor je na samoj konferenciji organizirao i nekoliko simpozija povezanim sa ovim temama.

Posebno su zanimljivi bili simpoziji Odbora za ljudska prava EFPA-e koje je prevodila i pozvana predavačica 25. godišnje konferencije Polli Hagenaars i simpozij Radne skupine za pitanja kulturoloških i etničkih razlika EFPA-e na kojima su se izlagači i izlagačice usredotočili na ulogu psihologije i psihologa u nošenju s migrantskom krizom. Tijekom ovih simpozija te dalje na radnim sastancima odbora i radne skupine dogovorene su aktivnosti na 25. godišnjoj konferenciji u Zadru, kao i nastavak stručne suradnje.

Panel rasprava „Kako organizirati i financirati psihološke službe unutar zdravstvenog sustava“ okupila je mnogo zainteresiranih kliničkih psihologa i psihologinja iz različitih zemalja EU. Postoji nesrazmjer u reguliranja položaja psihologa zaposlenih u zdravstvenim sustavima unutar EU. Pokazalo se kako postoji interes za zajedničkim nastojanjem reguliranja ovog statusa na razini EU, a kontakti koji su ostvareni na konferenciji svakako mogu pomoći i Razredu za kliničku psihologiju Hrvatske psihološke komore u aktivnostima koje se po tome pitanju poduzimaju prema nadležnim institucijama.

Izvještaj s kongresa završavamo viješću kako je predsjednik HPD-a Josip Lopižić izabran u Izvršni odbor EFPA-e i sljedeće četiri godine biti će unutar odbora zadužen za vođenje segmenta koji se odnosi na kliničku i zdravstvenu psihologiju te liason za dio zemalja članica. Izvršni odbor EFPA-e sada čine Telmo Mourinho Baptista  (Portugal) – predsjednik, Robertas Povilaitis (Litva) – dopredsjednik i glavni tajnik, Christoph Steinbach (Njemačka) – rizničar; te članovi Tor Levin Hofgaard (Norveška), Eleni Karayianni (Cipar), Bruna Zani (Italija) i Josip Lopižić (Hrvatska). Ovo je drugi puta u posljednjih deset godina kako Hrvatska ima svojeg predstavnika u ovom tijelu EFPA-e, nakon što je na mjestu člana Izvršnog odbora EFPA-e od 2007. do 2011. godine bio Hrvoje Gligora. Kolegi Josipu Lopižiću čestitamo na izboru i želimo uspješan rad.


11/
Godišnja ljetna škola Junior Research Programme (JRP) u Dubrovniku

Godišnja ljetna škola JRP (jSchool) održava se od 16. do 23. srpnja u Dubrovniku, a riječ je o sedmodnevnom događaju s višegodišnjom tradicijom koji okuplja 39 studenata psihologije iz svih dijelova Europe okupljenih u 6 istraživačkih projekata pod vodstvom šest supervizora na doktorskom ili postdoktorskom studiju, te više međunarodno prepoznatih akademskih predavača.

Tema ovogodišnje ljetne škoje je 'Decisions: psychology of choice' ili 'Odlučivanje: Psihologija odabira'.

Ovo je prilika studentima da se aktivno uključe u planiranje i provedbu međukulturalnog istraživanja u malim istraživačkim skupinama pod budnim okom supervizora. Unutar međukulturalnog okvira svakog od šest grupnih projekata, istraživat će se aspekti donošenja odluka, pojedinih područja unutar teme i istražiti mogućnosti primjena stečenih znanja u praksi. Uz to će se studentima pružiti prilika predstaviti svoje istraživanje na dvije međunarodne konferencije tijekom godine.

Posljednji dan ljetne škole za studente sudionike predstavlja prijelaz u JRP program, pod čijim okriljem nastavljaju rad na istraživačkom projektu kroz sljedećih godinu dana, te program završava idućeg kolovoza prezentacijom rezultata istraživanja na Sveučilištu u Cambridgeu u Velikoj Britaniji.

Sudionike je u ime Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva na otvaranju dubrovačke škole pozdravila kolegica Goldi Nodilo.

 


PRILOG: Vijesti iz Komore - pdf verzija

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2