11. Međunarodni balkanski kongres obrazovanja i znanosti, Poreč, 12.-14.10.2016.

Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska
Pedagoški fakultet Sv. Kliment Ohridski, Skoplje, Makedonija
Pedagoški fakultet Edirne, Turska
Pedagoški fakultet Stara Zagora, Bugarska
 
organiziraju
 
11. Međunarodni balkanski kongres obrazovanja i znanosti
 
s temom
 
BUDUĆNOST OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJE ZA BUDUĆNOST
 
12.- 14. listopada 2016.
 
Poreč, Hrvatska
 
 
PRVI POZIV
 
U okviru glavne teme kongresa znanstvenici, učitelji i stručnjaci različitih profila imat će priliku istražiti najnovija dostignuća u nizu područja povezanih s obrazovanjem te razmijeniti svoja znanja i iskustva. Raznolikost interdisciplinarnih i multidisciplinarnih sekcija, uključujući izlaganja postera, radionice i okrugle stolove, omogućit će razmjenu znanja i rezultata istraživanja te potaknuti nove suradnje.
 
Tematska područja:
 
1. Kineziološka edukacija budućnosti
2. IKT u obrazovanju – obrazovanje za IKT
3. Višejezičnost i višekulturalnost kao izazov u obrazovanju danas i sutra
o Perspektive višejezičnosti u obrazovanju: prvi, drugi, ini jezik
o Višejezičnost u znanosti
o Interkulturalno učenje u obrazovanju: koncepti i projekti
o Književnost u obrazovanju u višejezičnom i višekulturnom kontekstu
o Interkulturalna komunikacija: kazalište, film i novi mediji
4. Kvaliteta i inkluzivnost obrazovanja – preduvjet održive budućnosti
o Kultura uvažavanja različitosti u odgojno-obrazovnom procesu
o Kultura vrednovanja i samovrednovanja
o Kultura učenja i poučavanja
o Kurikulum u funkciji unapređivanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa
o Trajno stručno usavršavanje i profesionalan razvoj odgojitelja, učitelja i nastavnika
5. Izazovi psihologije u obrazovanju za budućnost
o Pozitivna psihologija u obrazovanju
o Socioemocionalni razvoj, odgoj i obrazovanje
o Uloga kognicije i metakognicije u obrazovanju
o Akademski stres i sagorijevanje
o Motivacija u obrazovanju
o Nepoželjna ponašanja u vrtiću i školi
o Zanesenost u učenju: dohvatljiv cilj? (okrugli stol)
6. Ishodi recepcije umjetničke teorije i prakse u likovnoj edukaciji
7. Budućnost glazbenog obrazovanja i glazbeno obrazovanje za budućnost: vizije, misije,
strategije
o Socioemocionalni razvoj i glazbena nastava
o Izgradnja identiteta, glazbena baština i multikulturalnost u glazbenom obrazovanju
o Kritičko mišljenje i oblikovanje sustava vrijednosti u glazbenom obrazovanju
o IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija) u nastavi glazbe
 
Službeni jezici kongresa:
 
hrvatski i engleski
 
hrvatski, engleski i njemački za tematsko područje Višejezičnost i višekulturalnost kao izazov u
obrazovanju danas i sutra
 
Prijava sažetaka:
 
Prijava sažetaka bit će moguća od 10. travnja do 10. svibnja 2016.
 
Izlagači mogu prijaviti najviše dva izlaganja i to jedno kao glavni autor, a drugo kao suautor. Izlaganja se prijavljuju putem online sustava. Registracija i pristup sustavu mogući su na adresi:
 
Sažetak (najviše 350 riječi) koji je napisan na jeziku izlaganja treba jasno predstaviti istraživački problem, s čvrstim teorijskim okvirom i upućivanjem na prethodna istraživanja iste ili slične problematike. Metodologija treba biti jasna te uz predstavljene rezultate dati novi znanstveni ili stručni doprinos znanstvenome, odnosno umjetničkome području. Autori su odgovorni za jezik kojim je sažetak pisan pa se mole autori da sažetak jezično urede.
 
Obavijest o prihvaćanju sažetka: do 15. lipnja 2016.
 
Slanje cjelovitih radova: (obavijest naknadno)
 
Svi prihvaćeni i pozitivno recenzirani radovi bit će objavljeni u zborniku radova. Najbolji
radovi bit će objavljeni u posebnom broju Hrvatskoga časopisa za odgoj i obrazovanje.
 
Kotizacija:
 
Rana kotizacija (do 31. kolovoza 2016.): 200 eura                        
 
Kasna kotizacija: 250 eura 
 
Članovi Balkanskoga udruženja pedagoških i srodnih fakulteta: 100 eura
 
Kotizacija uključuje: piće dobrodošlice, stanke za kavu, kongresne materijale i svečanu večeru
 
Mjesto održavanja kongresa:
 
Valmar Diamant Hotel
Brulo 1/1 Poreč 52440, Hrvatska
 
Više obavijesti dostupno na http://ibes.ufzg.hr

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2