Mišljenje o psihičkoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 19/2015) Upravni odbor je na svojoj 39. sjednici od 28. svibnja 2015. donio izmjene Mišljenja o psihičkim sposobnostima vozača i kandidata za vozače, a koje se odnose na nazive skupina u koje se vozači svrstavaju prema sadržaju i rokovima zdravstvenih pregleda. 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2