Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Osobe koje su obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske trebaju prije upisa u Hrvatsku psihološku komoru zatražiti priznavanje stečene inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Postupak priznavanja utvrđen je Pravilnikom o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije podnosi se na obrascu koji možete preuzeti ovdje.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

1. Dokaz o državljanstvu

2. Dokaz o formalnoj osposobljenosti
a. Izvornik ili ovjerena preslika inozemne visokoškolske kvalifikacije čije se priznavanje traži
b. Ovjereni prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije

3. Dopunsku ispravu o studiju (diploma suplement) i obrazovni program (za oba dokumenta priložiti ovjerenu kopiju na originalnom jeziku i službeni prijevod na hrvatski jezik)
a. Prijepis položenih ispita s ocjenama u originalu (izdan od strane visokog učilišta)
b. Ovjereni prijevod prijepisa položenih ispita s ocjenama

c. Službeni plan i program studija po kojem je kandidat završio studij, a iz kojeg je vidljiv tijek studija i kratak sadržaj svakog odslušanog i/ili položenog predmeta (izdan od visokog učilišta ili se nalazi na službenoj Internet stranici visokog učilišta) na izvornom jeziku i u prijevodu koji ne treba biti ovjeren

4. Potvrdu Nacionalnog ENIC/NARIC ureda o priznavanju stečenih inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. 

O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za priznavanje inozemnih formalnih obrazovnih kvalifikacija.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2