Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Uvjeti:
Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sastoji se od priznavanja inozemne formalne obrazovne kvalifikacije (diplome, svjedodžbe i druge javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo države članice ili treće zemlje) i priznavanja stručnog iskustva stečenog u državi članici ili trećoj zemlji.
Osobe koje su obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske trebaju prije upisa u Hrvatsku psihološku komoru zatražiti priznavanje stečene inozemne visokoškolske kvalifikacije.
U postupku priznavanja inozemne formalne obrazovne kvalifikacije utvrđuje se sukladnost obrazovne kvalifikacije izdane u državi članici ili trećoj zemlji s obrazovanjem namijenjenim izobrazbi psihologa u Republici Hrvatskoj.
Po dobivenoj suglasnost da je kvalifikacija kandidata stečena izvan Republike Hrvatske sukladna kvalifikaciji u Republici Hrvatskoj i/ili EuroPsy certifikatu podnosi se zahjev za učlanjenje u Hrvatsku psihološku komoru i zahtjev za priznavanje stručnog iskustva.

Potrebni dokumenti:

 • Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
 • Dokaz o državljanstvu
 • Dokaz o formalnoj osposobljenosti - izvornik ili ovjerena preslika inozemne visokoškolske kvalifikacije čije se priznavanje traži i ovjereni prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije
 • Dopunska isprava o studiju (diploma suplement) i obrazovni program (za oba dokumenta priložiti ovjerenu kopiju na originalnom jeziku i službeni prijevod na hrvatski jezik)
 • Prijepis položenih ispita s ocjenama u originalu (izdan od strane visokog učilišta)
 • Ovjereni prijevod prijepisa položenih ispita s ocjenama
 • Službeni plan i program studija po kojem je kandidat završio studij, a iz kojeg je vidljiv tijek studija i kratak sadržaj svakog odslušanog i/ili položenog predmeta (izdan od visokog učilišta ili se nalazi na službenoj Internet stranici visokog učilišta) na izvornom jeziku i u prijevodu koji ne treba biti ovjeren
 • Potvrda Nacionalnog ENIC/NARIC ureda o priznavanju stečenih inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Naknada: bez naknade

E-POSTUPAK priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije:

 • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati   
 • obrazac poslati na e-poštu nadležnog postupovnog tijela u skeniranom PDF obliku, te klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • dokumenti se dostavljaju klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • potvrda o sukladnosti obrazovnoj kvalifikaciji u Republici Hrvatskoj i/ili EuroPsy certifikatu

OBRAZAC Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: hpk@psiholoska-komora.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)
Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03)
Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (http://www.psiholoska-komora.hr/683)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima (http://www.psiholoska-komora.hr/76)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

 • Potvrda o sukladnosti obrazovnoj kvalifikaciji u Republici Hrvatskoj i/ili EuroPsy certifikatu

Pravni lijek:
Protiv rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Žalba se predaje Hrvatskoj psihološkoj komori neposredno u pisanom obliku, poštom ili usmeno na zapisnik.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2