Prijava sastanka stručne sekcije


Sastanci stručnih sekcija i stručna predavanja na tribinama, sastanci stručnih društava, županijskih i stručnih vijeća, te okrugli stolovi, prijavljuju se za kategorizaciju i bodovanje po održanom sastanku.

O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za stručno usavršavanje.

Kako bi bili bodovani, sastanci stručnih sekcija i stručna predavanja na tribinama, sastanci stručnih društava, županijskih i stručnih vijeća, trebaju obrađivati najmanje jednu stručnu temu. Kada se obrađuje jedna tema: minimalno je 45 min. predavanja i 30 min. rasprave, a kada se obrađuje više tema minimalno je 30 min. predavanja i 15 min. rasprave po temi.
Povjerenstvu se dostavlja kratki zapisnik u kojem moraju biti: dnevni red, popis imena predavača s popisom tema, sažeci izlaganja, trajanje izlaganja, popis prisutnih.

Okrugli stolovi sazivaju se na neku stručnu temu i minimalno traju 45 min. uz 30 min. rasprave.
Povjerenstvu se dostavlja kratki zapisnik u kojem moraju biti: temeljne točke rasprave, ime voditelja, popis imena aktivnih sudionika, trajanje izlaganja, popis prisutnih 

Kategorizacija i bodovanje sastanaka stručnih sekcija i stručna predavanja na tribinama, sastanaka stručnih društava, županijskih i stručnih vijeća, te okruglih stolova,vrši se bez naknade.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2