Sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore

47. redovna sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore
održana glasovanjem dopisnim putem do 09. travnja 2022. godine

1. Usvojen je Dnevni red (144 glasa za, 3 protiv i 14 suzdržanih; 2 bez izjašnjavanja)

2. Usvojen je Zapisnik 45. sjednice Skupštine (127 glasa za, 6 protiv i 27 suzdržanih; 3 bez izjašnjavanja), Usvojen je Zapisnik 46. sjednice Skupštine (128 glasa za, 5 protiv i 27 suzdržanih; 3 bez izjašnjavanja)

3. Usvojen je Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija (120 glasa za, 3 protiv i 37 suzdržanih; 3 bez izjašnjavanja)

4.Usvojen je Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o materijalno financijskom poslovanju (103 glasa za, 6 protiv i 50 suzdržanih; 4 bez izjašnjavanja)

5. Provedeni su izbori za članicu Upravnog odbora na kojima su kandidatkinje dobili slijedeći broj glasova:

 • Ivana Čorić 52 glasa,
 • Nada Kegalj 77 glasova i
 • Sandra Šućurović 36 glasova.

6. Provedeno je razrješenje članice Nadzornog odbora (na osobni zahtjev) te je kandidatkinja Iva Žegura dobila sljedeći broj glasova 150 za i 6 protiv razrješenja.

Popis sudionika 47. sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore koji su dali privolu Hrvatskoj psihološkoj komori, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb da osobne podatke davatelja privole i to ime i prezime, u sklopu održavanja 47. sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore obrađuje u pogledu objave imena i prezimena u popisu sudionika 47. sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore na službenoj mrežnoj stranici, u rubrici "Dokumenti - Zapisnici Skupštine", u dijelu dostupnom samo članovima Komore. 

Prilog 1: Izvješće Izbornog povjerenstva

Prilog 2: Zapisnik o posvjedočenju činjenica

 

46. redovna sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore
održana glasovanjem dopisnim putem do 07. siječnja 2022. godine

 • Usvojen je Dnevni red (82 glasa za, 4 protiv i 6 suzdržanih; 1 bez izjašnjavanja)
 • Usvojen je Prijedlog Odluke o visini članarine za 2022. godinu (80 glasova za, 8 protiv i 5 suzdržanih)
 • Usvojen je Prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu (70 glasova za, 9 protiv i 14 suzdržanih)
 • Usvojen je Prijedlog Godišnjeg programa rada za 2022. godinu (79 glasova za, 5 protiv i 9 suzdržanih)

Popis sudionika 46. sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore koji su dali privolu Hrvatskoj psihološkoj komori, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb da osobne podatke davatelja privole i to ime i prezime, u sklopu održavanja 46. sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore obrađuje u pogledu objave imena i prezimena u popisu sudionika 46. sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore na službenoj mrežnoj stranici, u rubrici "Dokumenti - Zapisnici Skupštine", u dijelu dostupnom samo članovima Komore. 

Prilog: Zapisnik o posvjedočenju činjenica


45. redovna sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore

•  Usvojen je Dnevni red (373 glasova za, 6 protiv i 30 suzdržanih)

•  Usvojen je Zapisnik sa 44. sjednice Skupštine  (322 glasova za, 10 protiv i 74 suzdržanih; 3 bez izjašnjavanja)

• Provedeni su izbori za Predsjednika Komore na kojima su kandidati dobili slijedeći broj glasova:

Anđelko Botica 152 glasa,

Božidar Nikša Tarabić 81 glas i

Dejvid Zombori 171 glas.

Prilog: Izvješće Izbornog povjerenstva 

• Proveden je drugi krug izbora za Predsjednika Komore na kojima su kandidati dobili slijedeći broj glasova:

Anđelko Botica 200 glasova i

Dejvid Zombori 206 glasova.

 Prilog: Izvješće Izbornog povjerenstva 

• Provedeni su izbori za Zamjenika predsjednika Komore na kojima su kandidati dobili slijedeći broj glasova: 

Siniša Brlas 59 glasova,

Snježana Kovač 109 glasova i

Božidar Nikša Tarabić 36 glasova.

Prilog: Izvješće Izbornog povjerenstva
 

44. redovna sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore

•  Usvojen je Dnevni red (478 glasova za, 2 protiv i 28 suzdržanih)

•  Usvojen je Zapisnik sa 43. sjednice Skupštine  (325 glasova za, 72 protiv i 109 suzdržanih; 2 bez izjašnjavanja)

•  Usvojeno je Izvješće o radu Komore za 2020. godinu (321 glasova za, 31 protiv i 155 suzdržanih; 1 bez izjašnjavanja)

•  Usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu (306 glasova za, 24 protiv i 177 suzdržanih; 1 bez izjašnjavanja)

•  Usvojeno je Financijsko izvješće Komore za 2020. godinu (277 glasova za, 97 protiv i 132 suzdržanih; 2 bez izjašnjavanja)

• Usvojeno je Financijski plan Komore za 2021. godinu (349 glasova za, 44 protiv i 109 suzdržanih; 6 bez izjašnjavanja)

• Provedeni su izbori za Predsjednika Komore na kojima su kandidati dobili slijedeći broj glasova:

Anđelko Botica 156 glasova,

Božidar Nikša Tarabić 126 glasova i

Dejvid Zombori 212 glasa.

Prilog: Izvješće Izbornog povjerenstva

 

43. redovna sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore
održana dopisnim putem od 08. do 10. veljače 2021. godine

 • Usvojen je Dnevni red (342 glasa za, 41 protiv i 50 suzdržanih; 1 bez izjašnjavanja)
 • Usvojen je Zapisnik sa 41. sjednice Skupštine  (252 glasa za, 32 protiv i 148 suzdržanih; 2 bez izjašnjavanja)
 • Provedeni su izbori za Nadzorni odbor, Etički odbor i Sud časti prvog stupnja te su izabrani idući kandidati:
 • Marina Gulin i Kristina Krulić Kuzman za članice Nadzornog odbora;
 • Andreja Brajša Žganec, Marina Grubić, Ljiljana Kaliterna Lipovčan i Sanja Olbina Borić za članove Suda časti prvog stupnja;
 • Sanda Puljiz Vidović za članicu Etičkog odbora.
 • Usvojen je prijedlog Godišnjeg programa rada za 2021. godinu (246 glasova za, 92 protiv i 96 suzdržanih)
 • Nije usvojen prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu (216 glasova za, 113 protiv i 103 suzdržanih; 2 bez izjašnjavanja)
 • Usvojen je prijedlog Odluke o visini članarine za 2021. godinu (276 glasova za, 82 protiv i 75 suzdržanih; 1 bez izjašnjavanja)
 • Usvojen je prijedlog Upravnog odbora za otplaćivanje kredita za prostor Hrvatske psihološke komore u visini cca 650.000,00 kn (227 glasova za, 95 protiv i 108 suzdržanih; 4 bez izjašnjavanja)
 • Usvojen je prijedlog Statuta Hrvatske psihološke komore (237 glasova za, 137 protiv i 57 suzdržanih; 3 bez izjašnjavanja).

Prilog: Zapisnik Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za člana/icu Nadzornog odbora, Suda časti 1. stupnja i Etičkog odbora Komore

41. redovna sjednica Skupštine
13. lipnja 2020., Zagreb, Plaza Event Center

 • Usvojen dnevni red 41. Skupštine
 • Usvojen zapisnik sa 40. Skupštine
 • Usvojeno izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu
 • Usvojeno izvješće o radu Komore za 2019. godinu
 • Usvojeno financijsko izvješće Komore za 2019. godinu
 • Provedeni su izbori za Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor i Sud časti prvog stupnja te su izabrani idući kandidati:
  • Anđelko Botica, Toni Erdfeld, Kamea Jaman, Svetislav Joka, Anita Lauri Korajlija, Dejvid Zombori i Amir Zulić za članove Upravnog odbora;
  • Igor Kovač, Violeta Vidaček-Hainš i Iva Žegura za članove Nadzornog odbora;
  • Tončica Božić, Ingrid Cippico, Svetislav Joka i Sandra Matošina Borbaš za članove Etičkog odbora te
  • Mladen Mavar za člana Suda časti prvog stupnja.
 • Primljeno na znanje Izvješće Radne skupine za uvođenje elektronskog glasovanja i internetskog prenošenja skupština Hrvatske psihološke komore
 • Usvojen zaključak o internetskom prijenosu iduće Skupštine
 
40. redovna sjednica Skupštine
13. prosinca 2019., Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Đorđićeva 26
 • Usvojen Dnevni red 40. Skupštine
 • Usvojen Zapisnik 39. Skupštine
 • Usvojen Financijski plan za 2020. godinu
 
39. redovna sjednica Skupštine
09. studenog 2019., Osijek, Hotel Osijek, Šamačka 4.
 • Usvojen Dnevni red 39. Skupštine
 • Usvojen Zapisnik 38. Skupštine
 • Usvojen Plan rada za 2020. godinu
 • Financijski plan za 2020. godinu nije usvojen
 • Usvojena Odluka o visini članarine za 2020. godinu
 • Primljeno na znanje Izvješće Radne skupine za uvođenje elektronskog  glasovanja i internetskog prenošenja skupština Hrvatske psihološke komore

 

38. redovna sjednica Skupštine
30. ožujka 2019., Zagreb, Prva gimnazija, Avenija Dubrovnik 36.
 
Verificiran je Zapisnik 37. Skupštine Hrvatske psihološke komore.
 
Raspravljeni su i usvojeni:
 • Izvješće Nadzornog odbora,
 • Izvješće o radu za 2018. godinu i 
 • Financijsko izvješće za 2018. godinu.
Skupština je primila na znanje izvješće Radne skupine za uvođenje elektronskog  glasovanja članova Hrvatske psihološke komore i internetskog praćenja Skupština Hrvatske psihološke komore.
 
Provedeni su izbori za 1 člana/icu Suda časti prvog stupnja te je za člana Suda časti prvog stupnja izabran Mladen Mavar.
 
 
37. redovna sjednica Skupštine
15. prosinca 2018., Zagreb, Prva gimnazija, Avenija Dubrovnik 36.
 
Verificiran je Zapisnik 36. Skupštine Hrvatske psihološke komore.
 
Raspravljeni su i usvojeni:
 • Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.
 • Plan rada za 2019.
 • Financijski plan za 2019.
 • Odluka o visini članarine za 2019.
 • Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnica
 • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore.
Osnovana je Radna skupina za uvođenje elektronskog  glasovanja članova Hrvatske psihološke komore i internetskog praćenja Skupština Hrvatske psihološke komore, u sastavu: Ivana Čorić, Sandra Matošina Borbaš, Anđelko Botica, Petar Nikolić i Domagoj Švegar.
 

Provedeni su izbori za 1 člana/icu Etičkog odbora te je za članicu Etičkog odbora izabrana Sandra Matošina Borbaš.

 
36. redovna sjednica Skupštine
10. ožujka 2018., Zagreb, Prva gimnazija, Avenija Dubrovnik 36.
 
Raspravljeni su i usvojeni:
 • Izvješće Nadzornog odbora,
 • Izvješće o radu za 2017. godinu i 
 • Financijsko izvješće za 2017. godinu.
Imenovana je Lista stručnjaka u sastavu:
 • Lidija Arambašić (klinička psihologija)
 • Ivan Vračić (klinička psihologija)
 • Iva Žegura (klinička psihologija)
 • Renata Barić (sportska psihologija)
 • Ivana Delač (školska psihologija)
 • Ingrid Cippico (vojna psihologija)
 • Irena Pastuović-Terze (medicina rada)
 • Zlata Matoković (medicina rada)
 • Daria Vuger – Kovačić (palijativna skrb)
Iz redova članova Liste stručnjaka imenovana su sljedeća Povjerenstva:
 • Povjerenstvo za posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada, u sastavu: Zlata Matoković, Irena Pastuović-Terze, Ingrid Cippico, Ivan Vračić i Renata Barić.
 • Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi, u sastavu: Daria Vuger - Kovačić, Lidija Arambašić, Ivana Delač, Ingrid Cippico i Renata Barić.
 • Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša, u sastavu: Renata Barić, Iva Žegura, Ingrid Cippico, Ivana Delač i Daria Vuger - Kovačić.

 
35. izborna sjednica Skupštine
03. ožujka 2018., Zagreb, Prva gimnazija, Avenija Dubrovnik 36.

S obzirom da je na 32. sjednici Skupštine Komore Gordana Kamenečki - Puclin izabrana za zamjenicu predsjednice Komore, njeno mjesto člana Upravnog odbora ostalo je nepopunjeno, te je proveden izbor za 1 člana/icu Upravnog odbora Komore i na njeno mjesto je izabran Anđelko Botica.

 

34. redovita sjednica Skupštine
09. prosinca 2017., Zagreb, Velika Dvorana Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9.

Raspravljeni su i usvojeni:

 • Odluka o utvrđivanju postotka o preraspodjeli sredstava na stavkama financijskog plana,
 • Odluke o značajnijim odstupanjima nastalih prihoda i rashoda usvojenog financijskog plana,
 • Odluka o visini članarine za 2018. godinu,
 • Plan rada za 2018. godinu i
 • Financijski plan za 2018. godinu.

Provedeni su izbori za člana/icu Etičkog odbora Komore te je izabrana kandidatkinja Lovorka Brajković.

Prilog: Zapisnik 34. sjednice Skupštine

 

33. svečana sjednica Skupštine 
08. studenog 2017., Zadar, Hotel Donat, Majstora Radovana 7

 • dodijeljena je Nagrada Snježana Biga-Friganović Inge Vlašić - Cicvarić;
 • dodijeljene su Zahvalnice Hrvatske pihološke komore Hrvoju Gligori, Ingrid Cippico, Ljiljani Pačić-Turk, Marini Grubić, Vesni Vlahović Štetić, Lovorki Brajković, Amiru Zuliću, Nadi Manci, Berislavu Živkoviću i Udruzi poslodavaca u zdravstvu


32. redovita sjednica Skupštine
13. svibnja 2017., Zagreb, Velika Dvorana Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9.

Raspravljeni su i usvojeni:

 • Izvješće Nadzornog odbora,
 • Izvješće o radu za 2016. godinu i 
 • Financijsko izvješće za 2016. godinu.

Provedeni su izbori za predsjednika/cu Komore za razdoblje 2017. - 2021. te su izabrani slijedeći kandidati:

 • za predsjednicu Komore Andreja Bogdan
 • za zamjenicu predsjednice Gordana Kamenečki-Puclin

Prilog: Zapisnik 32. sjednice Skupštine 

 

31. redovita sjednica Skupštine
17. prosinca 2016., Zagreb, Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4

Raspravljeni su i usvojeni:

 • Odluka o visini članarine za 2017. godinu,
 • Plan rada za 2017. godinu,
 • Financijski plan za 2017. godinu,
 • Izmjena Statuta Hrvatske psihološke komore,
 • Dopune Elaborata o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi i 
 • Dopune Programa edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi.

 

30. svečana sjednica Skupštine
09. studenog 2016., Opatija, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, Viktora cara Emina 6

 • dodijeljena je Nagrada Snježana Biga-Friganović Andreji Bogdan;
 • dodijeljene su Zahvalnice Hrvatske pihološke komore Gordani Kuterovac Jagodić, Sanji Mršić Jurina i Marini Vuko.

 

29. izvanredna sjednica Skupštine
09. srpnja 2016., Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3

Raspravljena je i usvojena odluka o kupnji poslovnog prostora na adresi Selska cesta 90A.

 

28. redovita sjednica Skupštine
30. travnja 2016., Zagreb, Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4

Raspravljeni su i usvojeni:

 • Izvještaj Nadzornog odbora,
 • Izvještaj o radu za 2015. godinu,
 • Financijsko izvješće za 2015. godinu,
 • Odluka o visini članarine za 2016. godinu,
 • Plan rada za 2016. godinu i
 • Financijski plan za 2016. godinu.

Provedeni su izbori za tijela Komore za razdoblje 2016. - 2020. te su izabrani slijedeći kandidati:

 • Upravni odborGordana Kamenečki-Puclin, Dubravka Svilar Blažinić i Iva Žegura,
 • Nadzorni odborDaniel Antunović, Igor Kovač, Margareta Mesić, Martina Ožanić-Jukić i Violeta Vidaček-Hainš,
 • Etički odborAndreja Bogdan, Željka Čolović Rodik, Jasminka Despot Lučanin, Mirjana Pernar, Blanka Žic Grgat,
 • Sud časti prvog stupnjaAndreja Brajša Žganec, Marina Grubić, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Ida Šintić Verem i Amir Zulić,
 • Sud časti drugog stupnjaValerija Hauptfeld, Biserka Jakšić, Dalibor Mesić, Vesna Trut i Daria Vuger Kovačić.

 

27. svečana sjednica Skupštine
04. studenog 2015., Šibenik, Hotel Ivan, Hoteli Solaris 86

 • dodijeljena je Nagrada Snježana Biga-Friganović Suzani Filjak;
 • dodijeljene su Zahvalnice Hrvatske pihološke komore Nadici Jelaš, Gordani Sobol, Romani Jerković, Tatjani Prenđa Trupec,Inge Vlašić Cicvarić, Mariju Trošelju, i Andriji Stojanoviću.

 

26. redovita sjednica Skupštine
18. travnja 2015., Zagreb, Češki narodni dom, Šubićeva 20

Raspravljeni su i usvojeni:

 • Izvještaj Nadzornog odbora,
 • Izvještaj o radu za 2014. godinu,
 • Financijsko izvješće za 2014. godinu,
 • Odluka o visini članarine za 2015. godinu,
 • Plan rada za 2015. godinu i
 • Financijski plan za 2015. godinu, 
 • usvojen je Elaborat o posebnim dopusnicama za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša,
 • usvojen je Program edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša,
 • iz redova članova Liste stručnjaka imenovano je Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad psihologa u području psihološke pripreme sportaša, u sastavu: Anđelko Botica (psihologija sporta), Ingrid Cippico (vojna psihologija), Zoran Sušanj (organizacijska psihologija), Zlata Matoković (medicina rada) i Ivan Vračić (klinička psihologija).

 

25. svečana sjednica Skupštine
05. studenog 2014., Rovinj, Hotel Lone, Luje Adamovića

 • dodijeljena je Nagrada Snježana Biga-Friganović prof.dr.sc. Vesni Vlahović Štetić;
 • dodijeljene su Zahvalnice Hrvatske pihološke komore prof.dr.sc. Predragu Zarevskom, dr. sc. Damiru Lučaninu i dr.sc. Vladi Jukiću;

 

24. redovita sjednica Skupštine
29. ožujka 2014., Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Đorđićeva 26

Raspravljeni su i usvojeni:

 • Izvještaj Nadzornog odbora,
 • Izvještaj o radu za 2013. godinu,
 • Financijsko izvješće za 2013. godinu,
 • Odluka o visini članarine za 2014. godinu,
 • Plan rada za 2014. godinu i
 • Financijski plan za 2014. godinu, 
 • usvojen je novi Program edukacije za stjecanje posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada,
 • usvojen je Elaborat o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi i Program edukacije za stjecanje posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi,
 • imenovana je Lista stručnjaka u sastavu:
  • Ivan Vračić – klinička psihologija,
  • Damir Lučanin – zdravstvena psihologija,
  • Zlata Matoković - medicina rada,
  • Ana Ivaković – školska psihologija,
  • Marina Vuko – predškolska psihologija,
  • Ingrid Cippico – vojna psihologija,
  • Anđelko Botica – psihologija sporta,
  • Tanja Bitanga - profesionalno usmjeravanje,
  • Lovorka Brajković - palijativna skrb i
  • Zoran Sušanj – organizacijska psihologija,
 • iz redova članova Liste stručnjaka imenovana su sljedeća Povjerenstva:
  • Povjerenstvo za posebne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada, u sastavu: Zlata Matoković, Ivan Vračić, Damir Lučanin, Tanja Bitanga i Ingrid Cippico, te
  • Povjerenstvo za posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi, u sastavu: Lovorka Brajković, Ivan Vračić, Damir Lučanin, Ana Ivaković i Marina Vuko.

 

23. redovita i svečana sjednica Skupštine
08. studenog 2013., Zagreb, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a

U svečanom dijelu:

 • dodijeljena je Nagrada Snježana Biga-Friganović prof.dr.sc. Nataši Jokić-Begić;
 • dodijeljene su Zahvalnice Hrvatske pihološke komore Hrvatskom psihološkom društvu, Poliklinici za zaštitu djece Grada Zagreba, Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te Marini Štimac;

U radnom dijelu:

 • dan je pregled aktivnosti u radu Komore za razdoblje od 01.01. do 31.10. 2013. godine;
 • s obzirom da je na 22. Sjednici Skupštine Komore Ingrid Cippico izabrana za zamjenicu predsjednika Komore, njeno mjesto člana Upravnog odbora ostalo je nepopunjeno, te je nakon provedenog natječaja na izborima u sklopu 23. sjednice Skupštine Komore za člana Upravnog odbora s trajanjem mandata do 2016. godine izabrana Iva Žegura;
 • izmijenjeni su Čl. 2. i Čl. 18. Statuta Komore: u čl. 2. izmijenjen je naziv osnivača Komore, a u Čl. 18. izmijenjen je minimalan broj članova Upravnog odbora potreban za donošenje pravovaljanih odluka.

 

22. redovita sjednica Skupštine
23. ožujka 2013., Zagreb, Poslovna zgrada VMD-a, Tuškanova 34

Raspravljeni su i usvojeni:

 • Izvještaj Nadzornog odbora
 • Izvještaj o radu za 2012. godinu;
 • Financijsko izvješće za 2012. godinu;
 • Odluka o visini članarine za 2013. godinu;
 • Plan rada za 2013. godinu i
 • Financijski plan za 2013. godinu,
 • te su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Komore za mandatno razdoblje od 2013. do 2017. godine:
  • za predsjednika Komore izabran je Hrvoje Gligora, u drugom mandatu;
  • za zamjenicu predsjednika Komore izabrana je Ingrid Cippico, u prvom mandatu.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2