Prijava stručnog skupa za usavršavanje psihologa

Fizička ili pravna osoba koja namjerava organizirati stručni skup za potrebe trajnog stručnog usavršavanja psihologa, treba najkasnije 60 dana prije održavanja skupa, isti prijaviti Hrvatskoj psihološkoj komori.

O zahtjevu za kategorizaciju i bodovanje stručnog usavršavanja odlučuje Povjerenstvo za stručno usavršavanje.

Za kategorizaciju i bodovanje skupova s kotizacijom organizator je obavezan s Komorom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama, te platiti naknadu u visini od  5% od iznosa uplaćenih kotizacija.

Naknada se uplaćuje po održanom stručnom usavršavanju, na na žiro-račun Komore IBAN: HR1123600001101712980, model: 67, poziv na broj: OIB, uz naznaku svrhe uplate.

Za kategorizaciju i bodovanje skupova bez kotizacije naknada se ne naplaćuje.

Organizator stručnog usavršavanja obavezan je svim sudionicima podijeliti Evaluacijski upitnik za ocjenu osposobljavanja i Povjerenstvu za stručno usavršavanje dostaviti Izvješće o evaluaciji.

Po završetku skupa organizator treba, radi upisa bodova, u roku od 8 dana Hrvatskoj psihološkoj komori dostaviti popis sudionika s imenom i prezimenom, ustanovom u kojoj radi i brojem osnovne dopusnice.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2