Zahtjev za obnavljanje osnovne dopusnice

Uvjeti:
Da bi obnovio osnovnu i posebne dopusnice psiholog je obvezan svakih šest godina proći provjeru stručnosti. Provjera stručnosti provodi se vrednovanjem stručnog usavršavanja sustavom bodovanja. Smatra se da psiholog ima potrebnu razinu stručnosti ako je sakupio 120 bodova u  skladu s člankom 11. Pravilnika o sadržaju, rokovima l postupku stručnog usavršavanja l prijavi stručnog skupa za usavršavanje psihologa.
Komora vodi elektroničku evidenciju bodova svakog člana kojoj članovi pristupaju na mrežnim stranicama Komore preko svog korisničkog računa.

Naknada: obnavljanje osnovne dopusnice 100 HRK

Broj računa za e-plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: troškovi obnavljanja osnovne dopusnice

Dodatne obaveze:
Uredno plaćanje članarine i izvršavanje drugih obveza prema Komori.
Ukoliko psiholog iz opravdanih razloga nije sakupio dovoljan broj bodova za obnovu dopusnica, mora pristupiti provjeri znanja pred povjerenstvom u Komori.

E-POSTUPAK za obnavljanje osnovne dopusnice:

  • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
  • obrazac dostaviti na e-poštu nadležnog postupovnog tijela zajedno s potvrdom o uplati troškova obnavljanja dopusnice – sve u skeniranom PDF obliku
  • ukoliko se obrazac i potvrda o uplati pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • rješenje o obnavljanju osnovne i posebnih dopusnica te osnovna i posebne dopusnice (ukoliko ih član posjeduje) šalju se klasičnom poštom

OBRAZAC Zahtjev za obnavljanje osnovne dopusnice

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: hpk@psiholoska-komora.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03)
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnica (http://www.psiholoska-komora.hr/75)
Pravilnik o  sadržaju, rokovima l postupku stručnog usavršavanja l prijavi stručnog skupa za usavršavanje psihologa (pročišćeni tekst) (http://www.psiholoska-komora.hr/546)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

  • Rješenje o obnavljanju osnovne dopusnice

Pravni lijek:
Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od dostave rješenja.
Žalba se podnosi putem Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2