Obavijest

U rubrici Vijesti - HPK objavljeni su dopisi upućivani Ministarstvu zdravlja i Vladi Republike Hrvatske vezano uz reguliranje statusa kliničkih psihologa, te dopis upućen Ministarstvu zdravlja s primjedbama na Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 22/13), a dostupni su Vam nakon što se preko korisničkog računa logirate na web stranice Komore.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2