Obavijest o odgodi glasanja

KLASA: 003-08/21-01/04
URBROJ: 251-375/01-01-21-5
Zagreb, 7. prosinca 2021. godine.

 

Poštovane članice i članovi,

zahvaljujem na Vašoj prijavi za sudjelovanje na 46. sjednici Skupštine Hrvatske psihološke komore. Prethodne suglasnosti nadležnog ministarstva na prijedlog Godišnjeg programa rada, prijedlog Financijskog plana i prijedlog Odluke o visini članarine još nisu zaprimljene radi čega nije bilo moguće dopuniti materijale za Skupštinu, a iz istog razloga nije bilo moguće poslati Vam potrebne materijale za glasanje čije je slanje planirano za danas, s obzirom da se glasanju može pristupiti nakon izdane prethodne suglasnosti.

Slijedom navedenog obavještavam Vas kako se glasanje koje je bilo planirano provesti do 20. prosinca 2021. godine odgađa te će Vam materijali za glasanje zajedno s uputama biti poslani nakon zaprimanja prethodne suglasnosti, o čemu će svi članovi koji su se prijavili za sudjelovanje na 46. sjednici Skupštine biti obaviješteni e-mailom.

Također Vas obavještavam kako će se rasprava o točkama dnevnog reda provesti nakon zaprimanja prethodnih suglasnosti nadležnog ministarstva putem Zoom platforme o čemu će svi članovi koji su prijavili svoje sudjelovanje na 46. sjednici Skupštine biti obaviješteni e-mailom te će im biti dostavljena poveznica i upute za sudjelovanje.

S poštovanjem,

Dejvid Zombori
Predsjednik Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2