Dostava materijala potrebnih za sudjelovanje na 46. sjednici Skupštine Hrvatske psihološke komore

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

KLASA: 003-08/21-01/04
URBROJ: 251-375/01-01-21-2
Zagreb, 26. studenog 2021.

 

Poštovane članice i članovi Skupštine Hrvatske psihološke komore,

Obavještavamo Vas da će dostava materijala potrebnih za sudjelovanje na 46. sjednici Skupštine Hrvatske psihološke komore svim prijavljenim članicama i članovima biti izvršena na adresu evidentiranu u Registru članova Komore. Ukoliko želite da dostava bude izvršena na drugu adresu od navedene, molimo Vas da o isto obavijestite Tajništvo Komore e-mailom na adresu: hpk@psiholoska-komora.hr, a najkasnije do završetka roka za prijavu.

S poštovanjem,

Dejvid Zombori, predsjednik Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2