POZIV NA 46. SJEDNICU SKUPŠTINE HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

KLASA: 003-08/21-01/04
URBROJ: 251-375/01-01-21-1
Zagreb, 26. studenog 2021.

 

POZIV NA 46. SJEDNICU SKUPŠTINE HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

 

Poštovane članice i članovi Hrvatske psihološke komore,

Zbog epidemioloških mjera i nemogućnosti okupljanja većeg broja osoba zbog pandemije bolesti  COVID-19, 46. sjednica Skupštine, održat će se dopisnim putem.

Zakonska obaveza Hrvatske psihološke komore, do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, je donošenje Financijskog plana, Odluke o visini članarine te Godišnjeg programa rada, od strane Skupštine što je definirano člankom 5. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i člankom 11. st. 2. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/19).

Prijedloge Financijskog plana za 2022. godinu, Godišnjeg programa rada Komore za 2022. godinu, te Odluke o visini članarine za 2022. godinu izradio je Predsjednik Komore što će biti prezentirano i raspravljeno na 26. sjednici Upravnog odbora od 27. studenog do 29. studenog 2021. godine, a potom upućeno na prethodnu suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sukladno članku 34. st. 1. i 2. Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19).

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore  i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, pozivam Vas na 46. sjednicu Skupštine Hrvatske psihološke komore i predlažem sljedeći Dnevni red:

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Dnevnog reda
  2. Odluka o visini članarine za 2022. godinu
  3. Financijski plan Komore za 2022. godinu
  4. Godišnji program rada Komore za 2022. godinu

Materijali za 46. sjednicu Skupštine biti će objavljeni na mrežnim stranicama Komore 15 dana prije održavanja sjednice te dostupni članovima Komore prijavom putem korisničkog računa. Ukoliko do navedenog roka za objavu materijala Komora ne zaprimi propisanu prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva, ista će biti objavljena odmah po zaprimanju o čemu će svi članovi biti odmah obaviješteni.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na 46. sjednici Skupštine obavezno potvrdite Tajništvu Komore do 06. prosinca 2021. godine, e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr. Ukoliko u roku od 48 sati ne zaprimite e-mail s automatskom potvrdom o zaprimanju, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore sljedećeg radnog dana od 10:00 do 14:00 sati na telefon 01 3014 001.

Kako bi se osigurala mogućnost raspravljanja i postavljanja pitanja, organizirati će se ZOOM, a svim članovima prijavljenim na Skupštinu dostavit će se putem elektroničke pošte poveznica uz naznačeno vrijeme održavanja.

Nakon isteka roka za prijavu za sudjelovanje na sjednici Skupštine i zaprimanju suglasnosti nadležnog ministarstva na predložene dokumente, Komora će dostaviti na Vašu adresu stanovanja glasački listić i upute za javno glasanje. Materijale čine:

  1. Upute za glasanje,
  2. Glasački listić za točke dnevnog reda,
  3. Povratno adresirana koverta u koju ćete staviti glasački listić.

Svoje glasove zapakirane na opisani način poslat ćete na adresu koja je već naznačena na koverti preporučenom poštom u Tajništvo Komore najkasnije do 20. prosinca 2021. godine, te će se u obzir uzeti samo one pošiljke koje zaključno s tim datumom budu predane pošti.

Zahvaljujem svima na sudjelovanju.

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske psihološke komore
                                                                                                Dejvid Zombori

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2