INFORMACIJA O izobrazbi voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji

CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ
Društva za psihološku pomoć
Zagreb
www.dpp.hr
Listopad 2021

INFORMACIJA O izobrazbi voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji

Izobrazba za stručno usavršavanje voditelja Psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji je namijenjena stručnjacima koji će provoditi ovu zaštitnu mjeru koja je predviđena Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji, odnosno sigurnosnu mjeru psihosocijalne terapije predviđene Kaznenim zakonom, kao i mjerom obiteljsko-pravne zaštite kao socijalne usluge.

Cilj ove izobrazbe je osposobiti stručnjake za provedbu psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji kako je određeno Pravilnikom o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana i Standardima za provedbu psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji kojima je definiran cilj, sadržaj, način rada, trajanje i preduvjeti koje moraju ispuniti oni koji ga provode (NN 116/2018). Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji je intervencija koja služi zaustavljanju i sprječavanju nasilničkog ponašanja u obitelji te na taj način pridonosi zaštiti i sigurnosti žrtava nasilja, koje su u daleko  najčešće  žene i djeca. To se postiže uključivanjem počinitelja nasilja u strukturirani kognitivno-bihevioralni tretman koji mu pomaže steći uvid i prihvatiti odgovornost za vlastito nasilno ponašanje, usvojiti samokontrolu ponašanja, naučiti socijalne vještine i promijeniti uvjerenja koja pridonose održavanju nasilnog odnosa. Stoga je psihosocijalni tretman u  izravnoj funkciji zaštite članova obitelji u kojoj ima nasilja i povećanja njihove sigurnosti.

Spomenutim Pravilnikom osoblje koje provodi psihosocijalni tretman treba imati visoku stručnu spremu (psiholog, psihijatar, diplomirani socijalni radnik, socijalni pedagog), dodatnu izobrazbu za rad s počiniteljima nasilja i najmanje tri godine radnog iskustva u struci u neposrednom radu s korisnicima. Dodatnom izobrazbom osiguravaju se specifične kompetencije iz sljedećih područja: znanja o obiteljskom nasilju, vještine procjenjivanja i provedbe tretmana, te organizacijska i administrativna znanja i vještine.

Ova izobrazba provodi se sukladno spomenutom Pravilniku i Standardima. Ministarstvo nadležno za pitanja obrazovanja dalo je pozitivno mišljenje na ovaj program 2007. godine, a koji je usklađen sa Standardima kvalitete Europske mreže za rad s počiniteljima nasilja (Work with Perpetrators European Network). Na temelju potvrdnice o završenoj izobrazbi, polaznici se mogu prijaviti u registar voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji pri Ministarstvu pravosuđa i uprave. Do sada ju je završilo 130 voditelja tretmana u Republici Hrvatskoj, te u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji.

Izobrazba se prijavljuje Hrvatskoj psihološkoj komori, Hrvatskoj komori socijalnih radnika i Hrvatskoj liječničkoj komori radi bodovanja za stručno usavršavanje.

Trajanje i oblici izobrazbe

Nastavni program obuhvaća120 sati. Od toga 96 sati neposredne(kontakt) nastaveuoblikupredavanja, vježbiirasprava. Druga 24 sata realiziraju se u obliku čitanja propisane literature, izvršavanja pisanih i praktičnih zadaća, te priprema za aktivno sudjelovanje u narednim seminarima.

Nastava se održava uživo u Zagrebu tijekom 12 nastavnih dana, podijeljenih u četiri trodnevna seminara po 8 sati nastave. Seminari se održavaju od četvrtka do subote, jednom mjesečno, načelno od 9,00 do 17,00 sati, u prostorijama Društva za psihološku pomoć, Kneza Mislava 11 (ulaz iz dvorišta).

Seminari će se održati u sljedećim terminima:

Prvi: od 2. do 4. prosinca 2021.

Drugi: od 13. do 15. siječnja 2022.

Treći: od 17. do 19. veljače 2022.

Četvrti: od 17. do 19. ožujka 2022.

Izobrazba se provodi po modelu iskustvenog učenja, a zahtijeva aktivno sudjelovanje polaznika u svim aktivnostima, kritičke rasprave i povezivanje s vlastitim profesionalnim iskustvom, uključujući igranje uloga i primjereni stupanj samootkrivanja i reflektiranje o osobnom odnosu prema nasilju u obitelji.

Oblici nastave uključuju kraća predavanja i rasprave, te uvježbavanje praktičnih vještina uz primanje obilja povratnih informacija od nastavnika i ostalih polaznika. Oko 1/4 ukupne nastave čini samostalan rad polaznika u obliku proučavanja stručne literature, pripremanja za naredni seminar i izvršavanje zadaća. Polaznici će biti podijeljeni u stalne studijske grupe koje će neke zadatke rješavati zajedno.

Osim toga, polaznicima se besplatno nudi mogućnost konzultativne supervizija kroz tri grupna online susreta u trajanju od po 2 sata, a što mogu iskoristiti tijekom 12 mjeseci nakon dovršetka izobrazbe.

Polaznici će dobiti radne materijale za vođenje psihosocijalnog tretmana s uputama za voditelje, radne listove koji se koriste tijekom tretmana, instrumente za praćenje i evaluaciju napretka u tretmanu, te obrasce za organiziranje evidencije i izvještavanje o tretmanu.

Obaveze polaznika

Polaznici su dužni sudjelovati u svim nastavnim aktivnostima. Ako netko iz opravdanih razloga izostane do najviše dva nastavna dana, propušteni sadržaj mora nadoknaditi.

Polaznici unaprijed trebaju pročitati zadanu stručnu literaturu kako bi mogli sudjelovati u raspravama na seminarima. Nakon svakog seminara dobivaju zadaću koja može zahtijevati pisani uradak, ispunjavanje zadataka koje dobivaju korisnici u tretmanu, pripremu za demonstriranje tretmanskog susreta, pripremu slučaja iz prakse, povezivanje sadržaja sa svojim iskustvom i slično. Izvršavanje zadaća je obavezno i ulazi u ocjenjivanje za uspješno  završavanje izobrazbe. O svojoj uspješnosti polaznici će tijekom same izobrazbe dobivati povratne informacije.

Nastavnici

Nastavnici su domaći stručnjaci s neposrednim iskustvom u radu i istraživanjima u području prevencije nasilja u obitelji i partnerskim vezama, provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja, savjetovanja i terapije.

Završavanje izobrazbe

Izobrazba završava ocjenom koja uključuje ovladavanje vještinom provedbe psihosocijalnog tretmana (40%), sudjelovanje u nastavnim aktivnostima (30%) i izvršavanje  zadaća (30%). Završna ocjena može biti „zadovoljio/la“ ili „nije zadovoljio/la“. Ocjene za svaku komponentu se izražavaju u bodovima čiji je ukupni zbroj 100. Minimalan broj bodova za uspješno završavanje izobrazbe je 70.

Polaznici koji uspješno završe izobrazbu dobivaju potvrdnicu kojomse mogu prijaviti u registar voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji pri Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Očekivani ishodi

Nakon završene izobrazbe polaznici će moći planirati i provoditi psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji kao zaštitnu i kao sigurnosnu mjeru, te kao socijalnu uslugu u okviru  mjera obiteljsko-pravne zaštite djece i obitelji.

Epidemiološke mjere

Za sudjelovanje na edukaciji potrebno je imati EU digitalnu COVID potvrdu o cijepljenju, testiranju i/ili preboljenju bolesti COVID-19.

Prijave i cijena

Prijave se zaprimaju putem obrasca za prijavu dostupnog na poveznici:

https://forms.gle/SMxxzwpxJ8QbLWsC7

Cijena po polazniku/ici iznosi 11.000 kuna, uključujući PDV.

Cijena je formirana na temelju izračuna za grupu od 13-16 polaznika. U slučaju manje prijava, zainteresirani će biti obaviješteni o veličini grupe te upitani pristaju li na novodefiniranu uvećanu cijenu.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2