Obavijest o ažuriranju podataka za dostavu materijala - 45. sjednica Skupštine

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

 

KLASA: 003-08/21-01/03

URBROJ: 251-375/01-01-21-6

Zagreb, 20. rujna 2021.
 

 

Poštovane članice i članovi Skupštine Hrvatske psihološke komore,

 

Zahvaljujemo na Vašoj prijavi i sudjelovanju u 45. sjednici Skupštine.

 

Slijedom izbornih rezultata koji su objavljeni na službenim mrežnim stranicama Komore izbori za Predsjednika Komore ponavljaju se u drugom krugu sa dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj Vaših glasova.

 

Kako bismo Vam dostavili materijale za drugi krug izbora molimo Vas da nas najkasnije do 24. rujna 2021. godine e-mailom na adresu hpk@psiholoska-komora.hr obavijestite ukoliko se adresa za dostavu materijala razlikuje od adrese koju ste nam dostavili prilikom prijave za 45. sjednicu Skupštine. Ukoliko je adresa nepromijenjena, niste obvezni ponovno potvrđivati svoje sudjelovanje obzirom će materijali biti dostavljeni svim članicama i članovima koji su se u roku prijavili za sudjelovanje na 45. sjednici Skupštine.

 

S poštovanjem,

 

Andreja Bogdan, predsjednica Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2