Obavijesti o upisu nove generacije polaznika Škole kibernetike i sistemske terapije

Škola kibernetike i sistemske terapije vrši upis nove generacije polaznika!

Uvodni seminar održat će se u Zagrebu, 9. listopada 2021., na lokaciji Travel & Technology HUB, Gacka 16.

Škola kibernetike i sistemske terapije članica je Europske asocijacije obiteljskih sistemskih psihoterapijskih pravaca (EFTA) i članica Europskog udruženja za psihoterapiju (EAP).
Edukacija u Školi traje 4 godine nakon koje kandidati koji zadovoljavaju kriterije sukladne zakonu o psihoterapiji stječu zvanje psihoterapeut ili savjetodavni terapeut.
S obzirom da je edukacija u skladu s europskim kriterijima, polaznici Škole koji ispune sve zahtjeve edukacije imaju uvjete za direktno stjecanje ECP-a (Europskog certifikata iz psihoterapije), prema regulativi EAP-a.
Pohađanje škole, kao i seminari gostiju predavača, organizirani u okviru edukacije, boduju se sukladno kriterijima psihološke i liječničke komore te komore socijalnih radnika.

Više o Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju možete naći na https://ukpo.hr/

Kotizacija za uvodni seminar iznosi 500,00 kn
 

Kontakt za prijavu:

Ilinka Serdarević, dr.med, psihoterapeut

e.ilinkaserdarevic@gmail.com

m.+38598368735

 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2