45. SKUPŠTINA HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE – MATERIJALI

Verifikacija Zapisnika 44. sjednice Skupštine

Prilog: Nacrt Zapisnika 44. sjednice Skupštine HPK

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2