JAVNI POZIV

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu računalnog programa namijenjenog za vođenje registra

 

KLASA: 003-01/21-03/16

URBROJ: 251-375/01-02-21-1

Zagreb, 21. lipnja 2021.

 

Na temelju odluke Upravnog odbora Komore donesene na 19. sjednici, objavljuje se

 

 

J A V N I   P O Z I V

 

za dostavu ponuda za izradu računalnog programa namijenjenog za vođenje registra članova Hrvatske psihološke komore

 

1. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za izradu računalnog programa namijenjenog za vođenje registra članova Hrvatske psihološke komore (dalje: „računalni program“).

 

2. Računalni program mora omogućiti integraciju svih podataka koje u službenim evidencijama vodi Komora, sve u cilju efikasnijeg i racionalnijeg postupanja u uvjetima primjene Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19, dalje: „Zakon“) i to tako da:

 

·       funkcionalno objedini imenike, upisnike i evidencije utvrđene Zakonom (Imenik psihologa, Imenik psihologa vježbenika, Upisnik samostalne privatne psihološke prakse i Upisnik zajedničke psihološke prakse);

·       funkcionalno objedini upisnike i evidencije potrebne za izvršenje drugih zakonom povjerenih ovlasti kao i onih neophodnih za uredan rad i uredsko postupanje Komore (evidencija uplata članarina, evidencija osiguranja od odgovornosti, evidencija stručnog usavršavanja i dr.);

·       omogući ažurno praćenje postupaka temeljem javnih ovlasti iz članka 21. Zakona, kao i drugih upravnih i neupravnih postupaka;

·       omogući integraciju ili povezivanje sa registrima i evidencijama drugih javnopravnih tijela.

 

3. Ponuđeni računalni program mora u pogledu tehničkih i drugih karakteristika odgovarati svim uvjetima propisanim odredbama Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi (Narodne novine broj 92/14) i  Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Narodne novine broj 60/17).

 

4. Ponuditelje se poziva da prije dostave ponude, a radi utvrđivanja točnih tehničkih i organizacijskih karakteristika računalnog programa, kontaktiraju Komoru putem e-mail adrese: hpk@psiholoska-komora.hr.

 

5. Planirani početak izrade računalnog programa je nakon sklapanja ugovora i uvođenja u posao.

 

6. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave ovog poziva. Ponude se zaprimaju pisanim putem na adresu Selska cesta 90A, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na e-mail adresu: hpk@psiholoska-komora.hr.

 

7. U ponudi je potrebno navesti cijenu, rok isporuke i tehničke specifikacije računalnog programa.

 

8. Naručitelj nema obvezu odabira ponude.

 

Predsjednica Hrvatske psihološke komore

Andreja Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2