POZIV ČLANOVIMA

POZIV ČLANOVIMA ZA UKLJUČIVANJE U RADNU SKUPINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MATERIJALNO-FINANCIJSKOM POSLOVANJU  

Poštovani,

Pozivaju se članovi Hrvatske psihološke komore zainteresirani za uključivanje u Radnu skupinu za izradu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju (5 članova)

da se u roku od 30 dana od objave ovog poziva prijave e-mailom na adresu: hpk@psiholoska-komora.hruz obaveznu naznaku radne skupine za koju se prijavljuju.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2