Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Poštovane kolegice i kolege,

u Narodnim novinama broj 1/21 objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, a koje su u primjeni od 5. siječnja 2021., kojima se u članku 50., stavku 3., točki 2. ukida obveza obračuna PDV-a  na zdravstvene preglede u vezi s utvrđivanjem sposobnosti za držanje i nošenje oružja te na zdravstvene preglede za utvrđivanje sposobnosti vozača i kandidata za upravljanje motornim vozilima.

 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2