PITANJA I ODGOVORI

Poštovani članovi 44. Skupštine HPK,

Zahvaljujemo se na Vašem sudjelovanju u raspravi.

Objavljujemo odgovore na dio pitanja, na ostala pitanja odgovorit ćemo u što kraćem roku.


 

Točka 1. Usvajanje Dnevnog reda

 

Pitanje:

Molim Vas odgovor na pitanje kako to da na dnevnom redu niti ove Skupštine nije usvajanje zapisnika sa 42. Skupštine u kojem će biti pojašnjeno temeljem kojih akata i analiza je poništeno javno glasanje na toj Skupštini.

Odgovor:

42. Skupština Hrvatske psihološke komore održana je elektroničkim putem 12.12.2020. godine i sudionicima Skupštine bilo je omogućeno sudjelovanje elektroničkom komunikacijom na daljinu u realnom vremenu pri čemu je za video konferenciju korištena platforma zoom. Zbog nemogućnosti utvrđivanja glasova po pojedinim točkama kao i primjedbama koje je na tajno glasanje dalo Izborno povjerenstvo, 42. Skupština je poništena. Odluka o poništavanju 42. sjednice donesena je temeljem podataka koje su dostavili izvođači (Criodex sortium) i temeljem primjedbi članova u pisanom obliku koji su upućeni u Tajništvo. Nesumnjivo je utvrđeno i krivo bilježenje  glasova članova koji su se zbog nemogućnosti glasanja putem aplikacije javno izjašnjavali po pojedinim točkama. Već i jedan krivo bilježen glas dovoljan je za ponovno brojanje glasova. Propuste u bilježenju glasova nismo mogli utvrditi tijekom odvijanja Skupštine već kasnijim analizama. Sazvana je nova 43. Skupština dopisnim putem koja je omogućila nedvojbeno utvrđivanje pristiglih glasova po pojedinim točkama.

Nakon iskustva koje imamo s održavanjem 42. Skupštine jasno je da ni jedan izvođač ne može garantirati stabilnost internetske veze u periodu od 7 sati koliko je trajala 42. Skupština (a ni ostale nisu trajale puno kraće).

Ponašanje članova tijekom održavanja Skupštine elektroničkom komunikacijom nije moguće kontrolirati. Korištenje tuđih mobilnih uređaja ili kompjutera, prijave s nekim drugim imenima (djeca, suprug i dr.)  te prijava s nik imenima znatno otežava identificiranje članova. Iako je prije Skupštine bilo prijavljeno  cca 300 sudionika za 42. Skupštine, najveći registrirani broj uključen u njen rad bio je 170. Činjenica je da su neki članovi iz nepoznatih razloga prije same Skupštine po nekoliko puta bili identificirani (što je zbog navedenog dodatno oduzimalo vrijeme) i nanovo uključivani u Skupštinu, zbog čega je sama Skupština  kasnila u svom početku pola sata. Isti je problem bio prisutan tijekom održavanja cijele Skupštine pa ni za jednu točku prije glasanja nismo mogli utvrditi broj članova koji pristupaju glasanju, a mnogi su unutar 90 sekundi koliko je bilo predviđeno za glasanje po nekoliko puta mijenjali svoje glasove što je otežalo registraciju svih glasova.

Sustav nije registrirao ni  glasove onih koji su dobili povratnu informaciju da je njihov glas zaprimljen.

Činjenica je da u glasanjima za odluke za koje se javno glasalo nije sudjelovalo između 17% i 32%  članova koji su bili prijavljeni u Zoom konferenciju - u prosjeku nije glasalo 24,5% članova, što je četvrtina od ukupnog broja.

Činjenica je da neki od tih članova nisu mogli ispuniti potrebne tehničke uvjete (npr. stabilan internet, pametni telefon i slično) ili nisu dovoljno vješti s tehnikom pa  se nisu snašli u sustavu za glasanje.

Isto  tako je činjenica da i u izbornim točkama dnevnog reda nije bilo moguće registrirati  po prilici isti broj glasova  članova.

Nadalje, činjenica je da su registrirani svi glasovi  za/protiv/suzdržan za svih 6 odluka za samo 39,8% članova. Neki su vjerojatno odustajali radi ukupnog trajanja skupštine, nekima je možda radi trajanja rasprave pucala veza sa sustavom za glasanje pa se nisu snašli s ponovnom prijavom.

Planiranje vremena za održavanje Skupština HPK je nemoguće, što znatno otežava organizaciju Skupština, bez obzira kako se one odvijale.  Ni jedan izvođač ne može garantirati isporuku glasova zbog nestabilnosti internetske veze nakon dva, najviše tri sata.

Zbog epidemioloških mjera i nemogućnosti održavanja Skupština uživo,  43. i  44. Skupština održava se onako kako je to moguće organizirati – dopisnim putem. Obzirom da je dio članova diskriminiran u svom pravu sudjelovanja na Skupštinama kada se one održavaju putem platforme, odnosno elektroničkom komunikacijom zbog nedostatnih tehničkih uvjeta, dopisnom Skupštinom osigurava se svim članovima jednaka mogućnost sudjelovanje čime se poštuju  njihova prava i demokratska načela, osigurava tajnost glasanja. Nadamo se da će se u budućem periodu promijeniti epidemiološke mjere koje će nam omogućiti održavanje Skupština uživo, a da će prilikom izrade novog Poslovnika o radu Skupštine biti predviđene mogućnosti održavanja Skupštine u izvanrednim okolnostima. Zahvaljujemo svima koji sudjeluju u 44. dopisnoj Skupštini i zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Pitanje:

Poštovani, nemam pitanje u svezi dnevnog reda, već molim pojašnjenje u svezi podjela zahvalnica. Naime, zanima me protokol dodjele zalvalnica, kada i na koju poveznicu mogu pratiti dodjelu. S poštovanjem, Sanda Horvatović

Odgovor:

Video svečane dodjele Godišnje nagrade „Snježana Biga Friganović“ i Zahvalnica za 2020. godinu dostupan je ovdje.

 

Točka 2. Verifikacija Zapisnika 43. sjednice Skupštine

 

Pitanje:

Je li istina da je Hrvatska psihološka komora pod inspekcijskim nadzorom koji obuhvaća pitanje legalnosti provođenja 42. i/ili 43. sjednice Skupštine?

Odgovor:

42. i 43. Skupština Hrvatske psihološke komore su legalne Skupštine. Pojedini članovi UO uputili su određene primjedbe  vezane za održavanje Skupština u nadležno ministarstvo koje je  9. travnja 2021. godine bilo u Upravnom nadzoru u Hrvatskoj psihološkoj komori. U održavanju Skupština koje su provedene u skladu s epidemiološkim mjerama nisu uočene nepravilnosti. Poništenje 42.Skupštine  uvjetovano je nemogućnošću  utvrđivanja rezultata glasovanja. Na 43. dopisnu Skupštinu odazvao se najveći broj članova od osnutka Komore pri čemu je svim članovima omogućeno da sudjeluju na sjednici. Unatoč primjedbama o „gušenju demokracije“  43. dopisna Skupština bila je najdemokratičnije događanje od osnutka Komore s najvećim brojem sudionika (437). Nadamo se da će ova  44. Skupština biti mnogobrojnija.

 

Točka 3. Izvješće o radu Komore za 2020. godinu

 

Pitanje:

Molim vas da Izvješće o radu Komore u 2020. g. dopunite podacima o: radu Službenika za informiranje i zaštitu podataka, ostvarenim rezultatima u uređivanju svih upravnih i neupravnih postupaka od osnivanja Komore (oko 23 000 postupaka) prema Preporukama Ministarstva iz 2019. godine te podacima o broju potpisanih volonterskih ugovora i ostvarenim volonterskim satima prema evidenciji.

Odgovor:

Godišnje izvješće o radu Hrvatske psihološke komore izrađeno je prema Pravilniku o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske psihološke komore (NN 84/2020.) koji je stupio na snagu 29. srpnja 2020., a propisalo ga je nadležno ministarstvo, i prema kojem tražene dopune nisu moguće.

 

Točka 5. Financijsko izvješće Komore za 2020. godinu

 

Pitanje:

Molim vas specifikaciju troškova stavke "Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl." u ukupnom iznosu od 485.927,01 kn.

Odgovor:

U nastavku dajemo specifikaciju troškova stavke "Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.":

Naknade za rad upravnog odbora                                                        284.791,99 kn

Naknade za rad povjerenstava                                                            118.119,10 kn

Naknada za obavljanje poslova iz djelokruga komore                              38.022,66 kn

Naknada troškova službenih putovanja                                                  24.482,51 kn

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe                 19.137,43 kn

Naknade ostalih troškova                                                                       1.373,32 kn

 

Pitanje:

Lijepo molim da mi se objasni zašto se u financijskom poslovanju ne prikazuje točna raspodjela novca od dobivanja do krajnje točne. Naime financijski izvještaj koji se po zakonu daje u tijela državne uprave koristi formu koja zadovoljava zakonske obaveze, no ne daje jasan uvid članstvu u raspodjelu financija, na što članovi skupštine imaju apsolutno pravo.  Transparentno prikazivanje troškova značilo bi da se točno zna za koga i zašto su isplaćeni npr. putni troškovi, intel.usluge, naknade i sl.

Odgovor:

Financijska izvješća sastavljaju se u skladu s propisima. Poslovanje HPK praćeno je od nadležnih financijskih institucija.  Svakom članu omogućeno je da postavi upit  i dobije uvid u pojedine račune ili u financijsko poslovanje Komore. Financijsko poslovanje kao i vođenje knjigovodstva povjereno je stručnim osobama jer psiholozi nemaju znanja iz računovodstva i knjigovodstva. Na Skupštini nije moguće prikazati sve transakcije koje su  tijekom godine obavljene u poslovanju Komore, ali je moguće dobiti na uvid ono što Vas interesira osobnim dolaskom u Komoru. Uz prethodnu najavu gospođi Mustač kako bi Vam pripremila tražene dokumente možete zatražiti uvid u ono što Vas zanima.

 

Pitanje:

Je li Hrvatska psihološka komora sa danom 11.5.2021., sukladno zahtjevu Nadzornog odbora od 16.4.2021. istom dostavila (potpuni komplet dokumenata), a koji uključuje: potvrda Porezne uprave o preuzetom financijskom izvješću za 2020 godinu, Bilanca, Prihodi i rashodi?

Odgovor:

Ministarstvo financija objavilo je početkom ožujka Financijsko izvješće sukladno važećim propisima. Samo objavljivanje potvrda je da su izvješća na vrijeme poslana. Predsjednici Nadzornog odbora dostavljeni su svi traženi dokumenti 16. travnja 2021. godine.

 

Točka 6. Financijski plan Komore za 2021. godinu

 

Pitanje:

Kako to da je u Financijskom planu za 2021. godinu planirano 47.000 kn (85.69% u odnosu na 2020.g)  za stavku "Kamate na primljene kredite" iako je Skupština na 43. sjednici donijela odluku o prijevremenoj otplati kredita a nema planiranih sredstava za nabavu programa za analitičku evidenciju uplata sa mjesečnim zaduženjem kao niti za izradu nove mrežne stranice (Točke 7. i 8. Godišnjeg plana za 2021.g)?

Odgovor:

Kako Skupština nije usvojila Financijski plan za 2021. godinu nije moguće otplatiti kredit. U Financijskom planu za 2021. godinu predviđen je i iznos za kamate jer se nije znalo hoće li Skupština usvojiti, ili neće usvojiti, Odluku o otplati kredita. Otplata kredita bila je predviđena za 2027. godinu. Komora će u rekordnom roku otplatiti kredit podignut za kupovinu prostora u 4 godine (cca 120 000 EUR) zahvaljujući racionalnom i ekonomičnom financijskom poslovanju unatrag četiri godine i  ažurnijoj naplati članarina.

Jesu li se sredstva za otplatu kredita mogla bolje iskoristiti za unapređenje rada Komore pokazat će vrijeme. Mjesečna rata za otplatu kredita je cca 16.000,00 kuna, a prosječni mjesečni prihod Komore u posljednjih godinu dana cca 160.000,00 kn.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2