POZIV NA 44. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

KLASA: 003-08/21-01/02
URBROJ: 251-375/01-01-21-1
Zagreb, 19. travnja 2021.

 

POZIV NA 44. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

 

Poštovane članice i članovi Hrvatske psihološke komore,

Radi epidemioloških mjera i zabrane okupljanja većeg broja osoba zbog pandemije bolesti  COVID-19 ova, 44. sjednica Skupštine, održat će se dopisnim putem.

Zakonska obaveza donošenja financijskog plana za sljedeću godinu do 31. prosinca tekuće godine od strane Skupštine definirana je člankom 5. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i člankom 11. st. 2. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/19).

Prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu izradio je i usvojio Upravni odbor na svojoj 15. sjednici održanoj od 26. veljače do 18. ožujka 2021. godine te je isti upućen na prethodno mišljenje Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike izdalo je pozitivno prethodno mišljenje na Financijsko izvješće Hrvatske psihološke komore za 2020. godinu kao i na Godišnje izvješće o radu Hrvatske psihološke komore za 2020. godinu koje je  izrađeno prema Pravilniku o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske psihološke komore (84/20) te će u istoj formi biti i objavljeno u materijalima.

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, pozivam Vas na 44. Skupštinu Hrvatske psihološke komore i predlažem sljedeći Dnevni red:

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija Zapisnika 43. sjednice Skupštine
 3. Izvješće o radu Komore za 2020. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu
 5. Financijsko izvješće Komore za 2020. godinu
 6. Financijski plan Komore za 2021. godinu
 7. Izbori za predsjednika Komore
 8. Svečana dodjela Godišnje nagrade Hrvatske psihološke komore „Snježana Biga-Friganović“ i Zahvalnica Komore za 2020. godinu

Materijali za 44. sjednicu Skupštine biti će objavljeni na mrežnim stranicama Komore 15 dana prije održavanja sjednice te dostupni članovima Komore prijavom putem korisničkog računa. Također, na istom mjestu objavljena su i video predstavljanja kandidata za predsjednika Komore kao njihovi programi rada.

Zahvaljujem svim članovima koji su sudjelovali na 43. sjednici Skupštine Hrvatske psihološke komore koja je, kao i ova, organizirana dopisnim putem zbog izvanrednih okolnosti uvjetovanih pandemijom. Nadam se da će zbog važnosti usvajanja Financijskog plana Hrvatske psihološke komore za 2021. godinu, prihvaćanja izvješća o financijskom poslovanju i radu tijela Hrvatske psihološke komore u prošloj godini, te izbora predsjednika Komore odaziv na 44. Skupštinu biti i veći.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na 44. sjednici Skupštine obavezno potvrdite Tajništvu do 29. travnja 2021. godine, dostavom Obrasca za prijavu e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr ili faksom na broj: 01 3013 815. Ukoliko u roku od 48 sati ne zaprimite e-mail s automatskom potvrdom o zaprimanju, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore sljedećeg radnog dana od 10:00 do 14:00 sati na telefon 01 3014 001.

Po isteku roka za prijavu za sudjelovanje na sjednici Skupštine, Komora će dostaviti na Vašu adresu stanovanja navedenu u Obrascu ostale materijale (upute za tajno i javno glasanje) i glasačke listiće.

 1. Glasački listić za točke dnevnog reda za koje je glasovanje javno (1., 2., 3., 4., 5. i 6.),
 2. Glasački listić za provođenje izbora za predsjednika Komore,
 3. Kovertu u koju ćete zatvoriti Glasački listić za provođenje izbora za predsjednika Komore,
 4. Kovertu u koju ćete staviti prethodno zapakiranu kovertu s glasačkim listićem za provođenje izbora za predsjednika Komore i glasački listić po točkama dnevnog reda za koje je glasovanje javno.

Svoje glasove zapakirane na opisani način poslat ćete na adresu koja je već naznačena na koverti preporučenom poštom u Tajništvo Komore najkasnije do 13. svibnja 2021. godine, te će se u obzir uzeti samo one pošiljke koje zaključno s tim datumom budu predane pošti. Zapisnik o broju pristiglih koverti i glasačkih listića 44. sjednice Skupštine sačinit će javni bilježnik, a za zaprimanje dopisnih glasova poštom zaduženo je Tajništvo.

Poveznica putem koje ćete moći pratiti dodjelu Godišnje nagrade Hrvatske psihološke komore „Snježana Biga-Friganović“ i Zahvalnica Komore za 2020. godinu biti će objavljena na mrežnoj stranici Komore za trajanja sjednice Skupštine.

Zahvaljujem svima na sudjelovanju.


S poštovanjem,

Andreja Bogdan, predsjednica Hrvatske psihološke komore


PRILOG: Obrazac za prijavu sudjelovanja

 

Materijale, životopise te plan i program kandidata za predsjednika HPK pogledajte ovdje.

 


 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2