Poziv psihologinjama/psiholozima iz sustava socijalne skrbi

Pokretanje postupka radi naplate razlike plaće temeljem odredbe čl. III Izmjena i dopuna sporazuma o osnovici za plaće u javnim i državnim službama


Poštovane kolegice i kolege iz sustava socijalne skrbi,

Hrvatska psihološka komora zaprimila je i prosljeđuje poziv Hrvatske komore socijalnih radnika upućen svim zaposlenicima sustava, u kojem se navodi kako svi zaposlenici u javnim službama imaju pravo potraživati isplatu razlike između osnovice 5.108,84 kuna i osnovice 5.415,37 kuna za razdoblje od prosinca 2015. godine do 26. siječnja 2017. godine, a što je potvrđeno pravomoćnim i ovršnim presudama za kolege koji su te postupke pokrenuli. Kako bi zaposlenici sustava socijalne skrbi nastupili jedinstveno, HKSR je posredovao u angažiranju odvjetničkog ureda koji bi zastupao sve zaposlenike koji bi im dali punomoć za zastupanje. Postignut je dogovor da se odvjetnički troškovi (koji iznose 6% ukupnog dobivenog iznosa) naplaćuju po dobivenoj presudi iz dosuđenog iznosa.

Jedini trošak koji je moguć za vrijeme trajanja postupka je financijsko vještačenje koje je potrebno platiti po nalogu suda (cca. 1.500,00 - 2.800,00 kuna), iako se na kraju postupka po naplati uplaćeni iznos vraćau skladu sa presudom.

Za pokretanje postupka naplate potrebno je ugovor o radu, isplatne liste za period od 12. mjeseca 2015. godine do 02. mjeseca 2017. godine, presliku osobne iskaznice, broj mobitela, adresa za poštu ako se razlikuje od one na osobnoj iskaznici, e-mail, preslika tekućeg računa i vlastoručno potpisanu punomoć u tri primjerka je poštom dostaviti na adresu: Odvjetničko društvo Rački i kolege, Oreškovićeva 6d/1, 10000 Zagreb. Punomoć (u prilogu obavijesti) potrebno samo potpisati na donju desnu crtu, ostale podatke popunjava Odvjetničko društvo."

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2