POZIV ČLANOVIMA ZA UKLJUČIVANJE U RADNE SKUPINE

Poštovani,

pozivamo sve članice i članove koji su zainteresirani za uključivanje u:

  1. Radnu skupinu za izradu prijedloga Pravilnika o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore i Poslovnika o radu Skupštine (5 članova), a imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u obavljanju psihološke djelatnosti nakon stjecanja osnovne dopusnice

i/ili

  1. Radnu skupine za izradu Etičkog kodeksa psihološke djelatnosti (5 članova), a imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u obavljanju psihološke djelatnosti nakon stjecanja osnovne dopusnice i nije im od strane Etičkog odbora utvrđena povreda Kodeks etike psihološke djelatnosti,

da se do 8. ožujka 2021. godine prijave e-mailom na adresu: hpk@psiholoska-komora.hr uz obaveznu naznaku radne skupine za koju se prijavljuju.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2