POZIV NA 43. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

KLASA: 003-08/21-01/01

URBROJ: 251-375/01-01-21-1

Zagreb, 18. siječnja 2021.

 

POZIV NA 43. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

 

Poštovane članice i članovi Hrvatske psihološke komore,

Radi zabrane okupljanja većeg broja osoba zbog pandemije COVID-19 43. Skupština održat će se dopisnim putem.  Zakonska obaveza donošenja financijskog plana i plana rada za sljedeću godinu do 31. prosinca tekuće godine od strane Skupštine definirana je čl. 5. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija,  (NN 121/14) i čl. 11. st. 2. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/19).

 

Prijedlog Godišnjeg plana rada za 2021. godinu, kao i prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu, prijedlog Odluke o visini članarine za 2021. godinu, izradio je i usvojio Upravni odbor na svojoj 07. sjednici održanoj dana 06. i 11. studenog 2020. godine, a na iste je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dalo suglasnost 02. prosinca 2020. godine. Pred Vama se nalazi i prijedlog Upravnog odbora za otplatu cjelokupnog iznosa kredita (cca. 650.000,00 kn) koji je 2017. godine na period od 10 godina podigla Hrvatska psihološka komora za kupovinu poslovnog prostora u Zagrebu, iz viška prihoda koji je ostvaren zahvaljujući racionalnom i štedljivom poslovanju unatrag posljednje tri godine i općenito uređenijem financijskom poslovanju  Komore (stanje na računu u banci je cca. 1.200.000,00 kn).

 

Obzirom na neizvjesnu godinu pred nama, sve izmjene i dopune financijskog plana, kao i plana rada donijet će se tijekom godine po istom postupku za donošenje u skladu s člankom 4.  Zakona  o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Odredbom članka 32. st. 1. Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19) propisano je da je Statut Komore temeljni opći akt Komore, a donosi ga Skupština Komore, uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Prijedlog Statuta Komore donesen je prema predviđenoj proceduri:

-      20. siječnja u nastavku 58. sjednice Upravnog odbora, sukladno zaključku od 17. siječnja, usvojen tekst prijedloga Statuta (6 glasova za i 1 suzdržan),

-      19. veljače završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statuta Hrvatske psihološke komore,

-      28. veljače na 60. sjednici Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore usvojeno je Izvješće o provedenom savjetovanju.

 

Suglasnost na Statut Hrvatske psihološke komore od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zaprimljena je u Komori dana 08. prosinca 2020. godine.

 

Izmjene i dopune Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19) bit će provedene od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike tijekom 2021.  godine  u skladu s Godišnjim planom zakonodavnih aktivnosti, pa će se sve izmjene i dopune Statuta, čiji je prijedlog objavljen na mrežnoj stranici Komore, provesti tijekom 2021. godine po proceduri kojom je donesen i ovaj prijedlog.

 

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, pozivam Vas na 43. Skupštinu Hrvatske psihološke komore i predlažem sljedeći Dnevni red:

 

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Verifikacija zapisnika sa 41. sjednice Skupštine
  3. Izbori za članove Nadzornog odbora
  4. Izbori za članove Etičkog odbora
  5. Izbori za članove Suda časti 1. stupnja
  6. Prijedlog Godišnjeg programa rada za 2021. godinu
  7. Prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu
  8. Prijedlog Odluke o visini članarine za 2021. godinu
  9. Prijedlog Upravnog odbora za otplaćivanje kredita za prostor Hrvatske psihološke komore u visini cca 650.000,00 kn
  10. Prijedlog Statuta Hrvatske psihološke komore.

 

Materijali su objavljeni i dostupni na mrežnim stranicama Komore prijavom putem korisničkog računa.

Zahvaljujemo svim članovima koji su se kandidirali za rad u tijelima Hrvatske psihološke komore i Izbornom povjerenstvu na pripremi ovogodišnjih izbora kao i svima Vama koji  ste se prijavili za sudjelovanje na 42. sjednici Skupštini Komore koja je bila održana 12. prosinca 2020. godine na kojoj zbog brojnih tehničkih poteškoća rezultati glasanja nisu bili važeći.

 

Molimo Vas da svoje sudjelovanje  na 43. sjednici Skupštine obavezno potvrdite Tajništvu do 29. siječnja 2021. godine, uz dostavu Obrasca za prijavu (u privitku) e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr ili faksom na broj: 01 3013 815. Ukoliko u roku od 48 sati ne zaprimite e-mail s automatskom potvrdom o zaprimanju, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore sljedećeg radnog dana od 10:00 do 14:00 sati na telefon 01 3014 001.

 

Po isteku roka za prijavu za sudjelovanje na sjednici Skupštine, Komora će dostaviti na Vašu adresu stanovanja navedenu u Obrascu ostale materijale (upute za tajno i javno glasanje) i glasačke listiće.

 

1.     Glasački listić za točke dnevnog reda za koje je glasovanje javno (1., 2., 6., 7., 8., 9. i 10.),

2.     Glasački listić za provođenje izbora za tijela Komore odnosno točke dnevnog reda za koje ja glasovanje tajno (3., 4. i 5.),

3.     Kovertu u koju ćete zatvoriti Glasački listić za provođenje izbora za tijela Komore,

4.     Kovertu u koju ćete staviti prethodno zapakiranu kovertu s glasačkim listićem za provođenje izbora za tijela Komore i glasački listić po točkama dnevnog reda za koje je glasovanje javno.

 

Svoje glasove zapakirane na opisani način poslat ćete na adresu koja je već naznačena na koverti preporučenom pošiljkom u Tajništvo Komore najranije  8.  veljače, a  najkasnije  10. veljače 2021. godine, te će se u obzir uzeti samo one pošiljke koje u navedenom razdoblju budu predane u poštu. Pristigle koverte bit će otvorene uz sudjelovanje javnog bilježnika u prostorijama Komore, a koverte s glasovima za izbor tijela (tajno glasanje) bit će dostavljeni Izbornom povjerenstvu u zapečaćenoj kutiji od strane javnog bilježnika. Za zaprimanje dopisnih glasova poštom zaduženo je Tajništvo.

 

Zahvaljujem svima na sudjelovanju.

S poštovanjem,

Andreja Bogdan, predsjednica Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2