Poziv članovima za dostavu prijava za rad u Povjerenstvu za psihoterapiju

KLASA: 013-05/20-05/03
URBROJ: 251-375/01-02-20-1
Zagreb, 11. studenog 2020.


Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Hrvatske psihološke komore na 07. sjednici održanoj 6. i 11. studenog 2020. godine donosi

ODLUKU

Raspisuje se poziv članovima Hrvatske psihološke komore za dostavu prijava za rad u Povjerenstvu za psihoterapiju (dalje: Povjerenstvo) - 2 člana.

Članovi Povjerenstva imenuju se do isteka mandata Upravnog odbora.

Kandidat za Povjerenstvo mora ispunjavati slijedeće uvjete:

  • priznato pravo na obavljanje psihološke djelatnosti,
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u obavljanju psihološke djelatnosti.

Kandidat prijavi mora priložiti:

  • dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u ovoj Odluci,
  • životopis.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Odluke na mrežnim stranicama Komore. Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu sjedišta Komore: Selska cesta 90A, Zagreb ili putem e-maila: hpk@psiholoska-komora.hr s naznakom Povjerenstva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2